Toimintamallit

Tällä sivulla voit perehtyä useamman eri työryhmän julkaisemiin palontorjuntatekniikan materiaaleihin:

  • kehitysryhmän toimintamallit
  • koonti paloilmoitinsuositusryhmän materiaaleista
  • koonnit tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämistyöryhmän julkaisuista

 

Muiden työryhmien suosittelemat toimintamallit

Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmoitinsuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.

Tarkastuslaitosten työryhmät

Työryhmien tarkoituksena on yhtenäistää paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyviä tarkastuskäytäntöjä ja lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä.