Palotutkimusraati

Palotutkimusraadin tehtävänä on koordinoida, täydentää ja edistää Suomessa tapahtuvaa paloalan tutkimusta. Se tapahtuu yhteistyössä teollisuuden, vakuutusalan ja muun elinkeinoelämän, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, valtion ja kuntien viranomaisten sekä alan järjestöjen kanssa. Palotutkimusraati ry on toiminut vuodesta 1982 lähtien.

Palotutkimusraadin jäsenet ja johtokunta

Sisäministeriö, pelastusosasto  Jarkko Häyrinen, puheenjohtaja 
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö   Kari Telaranta, asiamies 
Teräsrakenneyhdistys ry   
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES  Jukka Lepistö
Palosuojelun edistämissäätiö  Nina Piela-Tallberg

Yhteyshenkilö:

johtava asiantuntija Kari Telaranta
Palotutkimusraadin asiamies