Erityisryhmien asumisturvallisuus

Ikäihmiset, muistisairaat, omaishoitajat – turvallinen arki kaikille

OTE-projektissa on tärkeää osallistaminen. Uudenlaisen oppimisen avulla erityisryhmiin kuuluvista ihmisistä tulee itsestään turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita.

Tärkeää on myös osallistaminen. SPEKin Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille -projektissa luotiin uudenlaisen oppimisen tapa, jonka avulla erityisryhmiin kuuluvista ihmisistä tulee itsestään turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista on oiva työkalu

Hyvä turvallisuustyökalu on Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Sitä voidaan käydä läpi pala palalta, jolloin turvallisuuden tarkistaminen sujuu mukavasti ja siitä saadaan helpommin säännöllinen osa arkista elämää.

Osallistaminen on tärkeää, sillä sen avulla vähennetään pelkoja, joita turvallisuuskysymykset muuten helposti herättävät.

Turvakassi-koulutukset tekevät turvallisuuden osa-alueet tutuiksi

Turvakassi-koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä koulutuksia, joissa turvallisuuden eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Turvakassi sisältää arjen ja asumisen
turvallisuustekniikkaa, kuten tuotteita palo- ja poistumisturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta ja liikkumisen turvallisuudesta.

turvakortti

Turvakortit ovat hyvää koulutusmateriaalia

Turvakorteissa on kuvia ja tietoa paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, liikkumisen turvallisuudesta ja muusta arjen turvallisuudesta. Kortit sopivat järjestö- ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille opettamiseen tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille itseopiskeluun.

Turvakortit löydät sähköisinä sivun lopussa olevista linkeistä.

Painettuja Turvakortteja voit ostaa SPEK Turvakaupasta:

Turvalaitteet vähentävät onnettomuuksia kotona

Turvalaitteet ovat tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia. OTE-projektin tavoitteena on lisätä tietoa turvalaitteista ja tapaturmien ehkäisystä ylipäänsä.

Turvalaitteet ovat tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia. Näitä esitellään sekä Turvakassi-koulutuksissa että Turvakorteissa.

Turvakorttien kieliversiot

Paloturvallisuutta kotona -opas ohjaa kuvien avulla yksityiskohtaisesti kodin paloturvallisuuden parantamiseen. Oppaasta on tehty useita kieliversioita.