Erityisryhmien asumisturvallisuus

Ikäihmiset, muistisairaat, omaishoitajat – turvallinen arki kaikille

Ikäihmisten, muistisairaiden ja omaishoitajien turvallisuudessa on tärkeää osallistaminen. Uudenlaisen oppimisen avulla erityisryhmiin kuuluvista ihmisistä tulee itsestään turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista on oiva työkalu

Hyvä turvallisuustyökalu on Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Sitä voidaan käydä läpi pala palalta, jolloin turvallisuuden tarkistaminen sujuu mukavasti ja siitä saadaan helpommin säännöllinen osa arkista elämää.

Tarkista myös asuinympäristösi turvallisuus:

Osallistaminen on tärkeää, sillä sen avulla vähennetään pelkoja, joita turvallisuuskysymykset muuten helposti herättävät.

Turvakassi-koulutukset tekevät turvallisuuden osa-alueet tutuiksi

Turvakassi-koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä koulutuksia, joissa turvallisuuden eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Turvakassi sisältää arjen ja asumisen turvallisuustekniikkaa, kuten tuotteita palo- ja poistumisturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta ja liikkumisen turvallisuudesta.

turvakortti

Turvakortit ovat hyvää koulutusmateriaalia

Turvakorteissa on kuvia ja tietoa paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, liikkumisen turvallisuudesta ja muusta arjen turvallisuudesta. Kortit sopivat järjestö- ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille opettamiseen tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille itseopiskeluun.

Turvakortit on tehty sekä sähköisessä muodossa että painettuina. Painettuja Turvakortteja voit ostaa SPEK Turvakaupasta.

Turvaverkosto on ikääntyneille tärkeä – etenkin korona-aikana

Sosiaalinen suojaverkosto on tärkeä meille jokaiselle. Sen merkitys korostuu ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden arjessa ja varsinkin poikkeusoloissa, kuten koronarajoitusten aikana. Toimiva verkosto tuo sekä turvallisuutta että turvallisuuden tunnetta.

Kartoita oma tai läheisesi turvaverkosto Turvaverkko-lomakkeen avulla. Lomakkeita on kolme erilaista, valitse sopivin.

Turvaverkoston kartoittaminen

  • Tulosta sopivin Turvaverkko-lomake.
  • Sijoita tuen tarvitsijan nimi tai kuva ympyrään.
  • Kirjaa turvaa tuovat läheiset, ystävät, naapurit tai ammattialaiset soluihin hänen ympärilleen tärkeysjärjestyksessä. Nimi ja puhelinnumero.
  • Sijoita keskeisin tukihenkilö punaiseen soluun.
  • Keskustele ja sovi verkostoon kirjattavien henkilöiden kanssa asiasta.
  • Sijoita täytetty Turvaverkko-lomake paikkaan, josta se on helppo havaita – vaikka jääkaapin oveen. Näin turvaverkosto tukee myös silloin, kun arki tuntuu haastavalta.

Yksikin ihminen turvaverkostossa voi tuoda riittävän turvan. Jos kartoitus osoittaa, että turvaverkosto on olematon, on tilanteen tunnustaminen ensimmäinen askel sen korjaamiseksi. Viimekädessä tilanteen korjaamiseen tarvitaan sote-toimijoita, viranomaisia, järjestötoimijoita tai vapaaehtoisia.

Turvalaitteet vähentävät onnettomuuksia kotona

Turvalaitteet ovat tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia. Näitä esitellään sekä Turvakassi-koulutuksissa että Turvakorteissa.

Paloturvallisuutta kotona -opas

Paloturvallisuutta kotona -opas ohjaa kuvien avulla yksityiskohtaisesti kodin paloturvallisuuden parantamiseen. Oppaasta on tehty useita kieliversioita.

Puuhalehdessä asumisen turvallisuustietoa hauskassa muodossa

Puuhalehti tai sen yksittäiset sivut ovat hyvää materiaalia turvallisuuspohdinnan tueksi. Niitä voit käyttää koulutuksissa, työpajoissa ja ikääntyneiden, omaishoitajien tai muistiperheiden  tapaamisissa tai kotona.

Voit käyttää Puuhalehden aineistoa tulosteena tai sähköisenä. Parhaimmillaan se toimii yhteispohdinnassa, mutta sitä voi käyttää myös yksin. Alla on linkki Puuhalehteen ja sen yksittäisiin sivuihin.

Liesiturvallisuus on tärkeä osa asumisturvallisuutta

Ruoanvalmistuksesta aiheutuvia palohälytyksiä on noin tuhat vuodessa, ja suuri osa asuntopaloista saa alkunsa juuri näistä liesipaloista. Ruoanvalmistukseen liittyvät paloturvallisuusriskit korostuvat tilanteissa, joissa ihmisen toimintakyky on heikentynyt. Tällöin hän saattaa myös tehdä herkemmin virheitä ja hänen mahdollisuutensa turvalliseen poistumiseen ovat vähäisemmät.