Erityisryhmien asumisturvallisuus

Ikäihmiset, muistisairaat, omaishoitajat – turvallinen arki kaikille

OTE-projektissa on tärkeää osallistaminen. Uudenlaisen oppimisen avulla erityisryhmiin kuuluvista ihmisistä tulee itsestään turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita.

Tärkeää on myös osallistaminen. SPEKin Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille -projektissa luotiin uudenlaisen oppimisen tapa, jonka avulla erityisryhmiin kuuluvista ihmisistä tulee itsestään turvallisuustoimijoita, ei vain turvallisuusviestinnän kohteita.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista on oiva työkalu

Hyvä turvallisuustyökalu on Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Sitä voidaan käydä läpi pala palalta, jolloin turvallisuuden tarkistaminen sujuu mukavasti ja siitä saadaan helpommin säännöllinen osa arkista elämää.

Osallistaminen on tärkeää, sillä sen avulla vähennetään pelkoja, joita turvallisuuskysymykset muuten helposti herättävät.

Turvakassi-koulutukset tekevät turvallisuuden osa-alueet tutuiksi

Turvakassi-koulutukset ovat vuorovaikutteisia ja käytännönläheisiä koulutuksia, joissa turvallisuuden eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Turvakassi sisältää arjen ja asumisen
turvallisuustekniikkaa, kuten tuotteita palo- ja poistumisturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta ja liikkumisen turvallisuudesta.

turvakortti

Turvakortit ovat hyvää koulutusmateriaalia

Turvakorteissa on kuvia ja tietoa paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, liikkumisen turvallisuudesta ja muusta arjen turvallisuudesta. Kortit sopivat järjestö- ja sosiaali- ja terveysalan toimijoille opettamiseen tai erityistä tukea tarvitseville henkilöille itseopiskeluun.

Turvakortit löydät sähköisinä sivun lopussa olevista linkeistä.

Painettuja Turvakortteja voit ostaa SPEK Turvakaupasta:

Puuhalehdessä asumisen turvallisuustietoa hauskassa muodossa

Puuhalehti tai sen yksittäiset sivut ovat hyvää materiaalia turvallisuuspohdinnan tueksi. Niitä voit käyttää koulutuksissa, työpajoissa ja ikääntyneiden, omaishoitajien tai muistiperheiden  tapaamisissa tai kotona.

Voit käyttää Puuhalehden aineistoa tulosteena tai sähköisenä. Parhaimmillaan se toimii yhteispohdinnassa, mutta sitä voi käyttää myös yksin. Alla on linkki Puuhalehteen. Tämän sivun lopusta löydät linkit yksittäisiin sivuihin.

Turvalaitteet vähentävät onnettomuuksia kotona

Turvalaitteet ovat tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia. OTE-projektin tavoitteena on lisätä tietoa turvalaitteista ja tapaturmien ehkäisystä ylipäänsä.

Turvalaitteet ovat tehokas tapa ehkäistä vakavia onnettomuuksia. Näitä esitellään sekä Turvakassi-koulutuksissa että Turvakorteissa.

Paloturvallisuutta kotona -opas

Paloturvallisuutta kotona -opas ohjaa kuvien avulla yksityiskohtaisesti kodin paloturvallisuuden parantamiseen. Oppaasta on tehty useita kieliversioita.

Turvaverkon tarve korostuu niin ikääntyneillä kuin koronavirustilanteessa

Sosiaalinen suojaverkosto on tärkeä meille jokaiselle. Sen merkitys korostuu ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden arjessa ja etenkin koronarajoitusten aikana. Toimiva verkosto tuo sekä turvallisuutta että turvallisuuden tunnetta.

Kartoita oma tai läheisesi turvaverkosto

Tulosta oheinen Turvaverkko-lomake. Sijoita tuen tarvitsijan nimi tai kuva ympyrään. Kirjaa turvaa tuovat läheiset, ystävät, naapurit tai ammattialaiset soluihin hänen ympärilleen tärkeysjärjestyksessä. Nimi ja puhelinnumero. Keskeisin tukihenkilö punaiseen soluun. Keskustele ja sovi verkostoon kirjattavien henkilöiden kanssa asiasta. Sijoita täytetty Turvaverkko-lomake paikkaan, josta se on helppo havaita – vaikka jääkaapin oveen. Näin turvaverkosto tukee myös silloin, kun arki tuntuu haastavalta.

Huomaa, että olemme yksilöitä. Osalla voi olla ympärillään ja tukenaan laaja verkosto, osalla suppeampi. Turvaverkosto on tulostettavissa kolmena erilaisena versiona – sopiva vaihtoehto jokaiselle. Muista, että yksikin ihminen turvaverkostossa voi tuoda riittävän turvan, mutta jos verkostoon ei löydy yhtään luontaista tukihenkilöä, tarvitaan tilanteen korjaamiseksi toimenpiteitä.

Jokainen henkilö voi olla aktiivinen turvaverkostonsa rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Jos kartoitus osoittaa, että turvaverkosto on olematon, on tilanteen tunnustaminen ensimmäinen askel sen korjaamiseksi. Viimekädessä tilanteen korjaamiseen tarvitaan sote-toimijoita, viranomaisia, järjestötoimijoita tai vapaaehtoisia.