Toiminta ja organisaatio

Mitä SPEK tekee?

Toiminnassamme keskitymme neljään strategiamme mukaiseen teemakokonaisuuteen.

STRATEGIA 2019-2023

 • Kestävä yhteiskuntakehitys

  Vaikutamme turvallisen yhteiskunnan puolesta, seuraamme ja ennakoimme yhteiskuntakehitystä sekä osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun.

 • Kokoamme tietoa yhteiskuntakehityksestä, seuraamme ja arvioimme politiikkaohjelmia ja strategioita
 • Osallistumme asiantuntijana strategia- ja lainsäädäntötyöhön
 • Tuemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua

 

 • Ratkaisuja arjen turvaksi

  Seuraamme toimintaympäristön muutosta sekä kehitämme toiminnallisia ja teknisiä ratkaisuja turvalliseen arkeen.

 • Luomme turvallista asumista kaikille
 • Teemme rakennuksista ja laitteista turvallisia
 • Toimintaympäristön muuttuessa varmistamme paloturvallisuutta

 

 • Osaavat yksilöt

  Koulutamme ja viestimme sekä tuemme yksilöiden valmiuksia ottaa vastuuta omasta ja lähipiirinsä turvallisuudesta.

 • Turvallisuuskoulutamme kansalaisia ja kehitämme valtakunnallista turvallisuus- ja riskiviestintää
 • Tuotamme opetusmateriaalia vahvistaaksemme koulujen roolia turvallisuuskasvattajana
 • Parannamme seniorikansalaisten ja erityisryhmien, erityisesti muistisairaiden, iäkkäiden ja omaishoitoperheiden arkea ja asumisturvallisuutta
 • Turvaamme turvallisuuspätevyyskoulutusta toimintaympäristön muuttuessa

 

 • Pelastusalan Elinvoimainen Vapaaehtoistoiminta

  Tuemme palokuntien toimintaa ja kehitämme pelastusalan vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä jäsentemme kanssa.

 • Kehitämme palokuntatoimintaa luomalla edellytyksiä paikallisen vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuudelle ja jatkuvuudelle (PSR)
 • Edistämme vapaaehtoista auttamisvalmiutta Suomen sisäisen turvallisuuden vahvistamiseksi
 • Seuraamme vapaaehtoistoiminnan tilannekuvaa ja kehitämme laadullisia mittareita