Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilö

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi valmentaa tutkintoa varten

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi on tarkoitettu käsisammutinliikkeen vastuuhenkilöiksi haluaville ja sammutinhuoltoliikkeen toiminnan aloittamista suunnitteleville.

Kurssille osallistuvien on hyvä hallita monipuolisesti käsisammuttimien huoltoon ja tarkastukseen liittyvät toimenpiteet jo entuudestaan. Työkokemus edesauttaa asioiden omaksumista ja tutkinnon suorittamista.

Kurssi painottuu vastuuhenkilön tarvitseman normiston sisältöön ja hallintaan sekä tarkastuksen ja huollon yhteydessä tehtäviin toimenpiteisiin. Kurssi koostuu pääasiassa luennoista, mutta sisältää myös harjoituksia.

Mitä hyödyt kurssista?

Saat perustiedot vastuuhenkilön tehtäviin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista sekä hyvät edellytykset tutkinnon läpäisemiselle.

Kurssin sisältö:

  • käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet
  • viranomaisten toimivaltuudet
  • käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit
  • käytännöllisen huoltopaikan vaatimukset

Kurssi muodostuu kahdesta jaksosta, jotka molemmat ovat kahden työpäivän mittaisia. Kurssin jälkeen voit suorittaa Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon.

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto antaa pätevyyden Euroopan laajuisesti

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinnon suorittamalla voit osoittaa hallitsevasi käsisammutinliikkeen toimintaan liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä käsisammuttimia koskevat määräykset ja standardit.

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat toimia vastuuhenkilöinä käsisammutinliikkeessä. Tutkinnon hyväksytysti suorittanut voi hakea vastuuhenkilön pätevyystodistusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes).

Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto antaa myös pätevyyden toimia käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tehtävissä EU-maissa. Tutkinnon suorittaneet saavat The CFPA Europe Maintenance of Portable Fire Extinguishers -diplomin.

Tutkinto on kaksiosainen, kolmelle päivälle sijoittuva koe. Teoriakokeen jälkeen on kaksipäiväinen käytännön näyttökoe.

Tutkinnon hyväksyttävä suorittaminen edellyttää, että osallistuja osoittaa teoriakokeessa

  • tuntevansa pelastuslain, voimassaolevat käsisammuttimia koskevat viranomaismääräykset ja -ohjeet sekä standardit
  • tuntevansa sammuttimia koskevat valmistajien ja maahantuojien huolto-ohjeet ja vakuutusyhtiöiden sammuttimiin liittyvät suojeluohjeet.

Lisäksi tutkinnon suorittaja osoittaa käytännön kokeessa osaavansa hyväksyttävästi tarkastaa, huoltaa ja täyttää erilaisia sammuttimia. Hän kykenee toiminnassaan ottamaan huomioon sisäministeriön määräyksen käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta sekä sammuttimien valmistajien ja maahantuojien kirjalliset huolto-ohjeet.