Paloturvallinen kunta

Paloturvallisessa kunnassa varmistetaan palokuntien tulevaisuus, tarjotaan kotona asuville ikääntyneille tukea ja huolehditaan kuntalaisten turvallisuustaidoista.

Paloturvallisuus vahvistaa asukkaiden terveyttä ja turvallisuuttakunnan palveluiden ja yritysten toiminnan jatkuvuutta sekä säästää euroja ja ympäristöä. Siksi #PaloturvallinenKunta.

Lue lisää kuntavaaliteemoistamme ja tutustu sivun alla oleviin vapaasti käytettäviin somekuviin sekä taustabriiffiin!

VÄITE:
Nyt täytyy toimia, jotta kuntaa palvelee toimiva palokunta myös tulevaisuudessa

Ratkaisuja:

 • Tuki palokunnan laaja-alaiselle toiminnalle (mm. harrastustoiminta, turvallisuusviestintä) 
 • Nuorten, naisten ja maahanmuuttajien palokuntatoimintaan osallistumisen tukeminen 
 • Paloasemakiinteistöstä huolehtiminen (kiinteistöveron poisto palokunnalta, kiinteistökorvaukset)
 • Lähtövalmiuden varmistaminen: kunnan työntekijän lupa osallistua hälytyksiin työaikana 
 • Kunnan ja palokunnan toimiva keskusteluyhteys 
 • 3. sektorin tunnustaminen ja tukeminen
Taustaa:

Palokuntien harrastustoiminta tukee palokunnan mahdollisuuksia palvella kuntalaisia myös hälytystehtävissä.

Suomessa n. 15 000 osa-aikaista ja vapaaehtoista hoitaa pelastustoimen hälytystehtäviä. He osallistuvat noin 60 prosenttiin hälytystehtävistä eli keskimäärin noin 200 hälytystehtävään päivässä.

Maan kattava, kansalaisia lähellä oleva paloasemaverkosto on osa kansallista turvallisuusinfraamme.

Palokuntien tehtävien kirjo laajenee tulevaisuudessa. Osaamistaitovaatimukset ja tarve erilaisille osaajille lisääntyvät. Samalla väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen vaikeuttavat palokunnan toimintaa erityisesti harva-alueilla.

Tulevaisuudessa tulvat, metsäpalot ja ukkosmyrskyt lisääntyvät. Palokunnan tukeminen on yksi keino sopeutua ilmastonmuutoshaasteisiin.

VÄITE:
Tällä hetkellä kotona asuvien ikääntyneiden turvallisuudesta ei huolehdita riittävästi

Ratkaisuja:

 • Kunnan tuen ja riittävien palveluiden varmistaminen
 • Turvallisuusjärjestelyjä kotona-asuville ikääntyneille toimintakyky huomioiden:
  liesivahti, palovaroitin jossa paristokotelo matalalla
 • Etsivä vanhustyö kunnan tai kunnan ja järjestön yhteistyönä
 • Kunnan aito halu tarttua kotona-asuvan iäkkään ongelmiin ja keino tunnistaa ne, huoli-ilmoitus
 • Kuntakokeiluista oppiminen mm. liesivahti kunnan palveluna, kustannukset voivat maksaa itsensä takaisin
Taustaa:

Kotona-asumisen politiikka edellyttää ihmisille riittävää tukea – muuten on riski palokuolemien ja tapaturmien lisääntymisessä

Palokuoleman uhrit ovat yleensä iäkkäitä, puolet uhreista on yli 60-vuotiaita. Paloriski lähtee miehillä kasvuun jo 50-vuotiaana. Vuonna 2030 noin joka 4. suomalainen on yli 65-vuotias.

Palokuolemalla on isoja taloudellisia, sosiaalisia ja psyykkisiä seurannaisvaikutuksia.

Huonokuntoisten vanhusten asuminen kotona lisää kotitapaturmia ja sitä kautta pelastustehtäviä, ensihuollon tehtäviä ja aiheettomia hätäpuheluita. On selvitettävä edellytykset kotona-asumiselle sekä kodin turvallisuuden parantamiselle.

VÄITE:
Nuorten turvallisuustaitojen lisäämiseen ja kuntalaisten varautumisosaamiseen on helppoja keinoja

Ratkaisuja:

 • Nuorille turvallisuustaitoja maksuttomaan 8.-luokkalaisten NouHätä-kampanjaan osallistumalla
 • Kuntalaisten varautumisosaamisen tukeminen: maksuton Varautuminen kotona -esite kuntalaisille, varautumiskoulutusten järjestäminen ja tukeminen
 • Kunnan henkilöstön turvallisuusosaamisen kehittäminen mm. täydennyskoulutuksissa ja säännöllinen harjoittelu
 • Kunnan yhteistyö järjestöjen kanssa
Taustaa:

Pandemioiden, muiden kriisien sekä häiriötilanteiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Kuntalaisten varautumisosaamista kannattaa tukea nyt, kun aihe kiinnostaa.

Alueellisen yhdenvertaisuuden tukeminen vaatii koko kunnan osallistumista turvallisuutta edistäviin kampanjoihin sekä henkilöstön koulutusta. Monella paikkakunnalla avunsaanti kestää. On myös alueellisia eroja siinä, miten nuorten NouHätä-turvallisuuskampanjaan osallistutaan.

Alkusammutustaidot ovat ratkaisevia terveydelle, turvallisuudelle, taloudelle ja ympäristölle.

Kuntalaisten omatoiminen varautuminen tukee viranomaisten ja eri organisaatioiden varautumista. Silloin häiriötilanteista päästään helpommalla.

Paloturvallinen kunta.