Hallitusohjelmatavoitteet

Kuvassa teksti Hallitusohjelmatavoitteet turvallisuuden edistämiseksi ja pelastusalan kehittämiseksi. Kolme pyöreää kuvaa. Ensimmäisessä kaksi pelastajaa ja vieressä teksti Pelastusalan lähipalvelut on varmistettu. Toisessa kuvassa varautumiseen liittyviä tarvikkeita kuten wc-paperi, vesikanisteri, radio yms. vieressä teksti väestönsuojelua ja varautumista on kehitettävä. Kolmannessa kuvassa iäkkäämpi nainen tekee ruokaa ja vieressä teksti asumisen turvallisuutta on parannettava.

Pelastusalaa vaivaava resurssipula heikentää Suomen sisäistä turvallisuutta. Se vaarantaa nopean avunsaannin ja lisää onnettomuuksien ja niistä syntyvien vahinkojen riskiä. Pelastusalan riittävästä palvelukyvystä on huolehdittava – myös pitkäkestoisissa ja laaja-alaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen Palopäällystöliitto, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ja Pelastuslaitosten Kumppanuusverkosto ovat julkaisseet hallitusohjelmatavoitteet turvallisuuden edistämiseksi.

Pelastusalan järjestöjen ja pelastuslaitosten hallitusohjelmatavoitteissa on kolme teemaa

Kaksi pelastajaa, mies ja nainen.

TEEMA: Pelastusalan lähipalvelut on varmistettava

 • Pelastusalan riittävästä palvelukyvystä on huolehdittava, myös pitkäkestoisissa ja laaja-alaisissa
  häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
 • Päätoimisten pelastajien määrää on nostettava tuhannella vuoteen 2030 mennessä. Alan
  houkuttelevuudesta huolehditaan parhaiten elinvoimaisella sopimuspalokuntatoiminnalla.
 • Kattavaa paloasemaverkostoa on ylläpidettävä.
 • Julkisen sektorin työntekijöiden osallistumismahdollisuutta hälytystehtäviin on vahvistettava.
Varautumiseen liittyviä tarvikkeita kuten ämpäri ja paristoja.

TEEMA: Väestönsuojelun ja varautumisen kehittäminen

 • Valtioneuvoston on tehtävä periaatepäätös väestönsuojelun järjestämisestä osana ulko- ja
  turvallisuuspoliittista selontekoa.
 • Väestönsuojelulle on osoitettava riittävät resurssit. Väestönsuojelun koulutuksen ja väestönsuojien
  tarkastustoiminnan velvoitteita on kiristettävä.
 • Valtakunnalliset varautumisharjoittelun skenaariot ja periaatteet on määriteltävä. Viranomaisten ja järjestöjen
  yhteistä häiriötilanne- ja kriisiharjoittelua on lisättävä.
Iäkäs nainen valmistaa ruokaa liedellä.

TEEMA: Asumisen turvallisuuden parantaminen

 • Kotona asuvien, toimintakyvyltään rajoittuneiden ihmisten turvallisuuden kehittämiseksi on laadittava toimenpideohjelma.
 • Kaikkeen palveluasumiseen on määriteltävä kriteerit, jotta siihen käytettävät rakennukset ovat poistumis- ja muun turvallisuuden osalta riittävän turvallisia.
 • Sote-henkilöstön turvallisuusosaaminen on varmistettava turvallisuuskoulutuksella. Omaishoitajille on tarjottava turvallisuuskoulutusta.
 • Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäinen ilmoitusjärjestelmä, ja siihen liittyvä käsitteistö on yhdenmukaistettava. Osaamista huoli-ilmoituksesta on lisättävä.