Paloturvallinen taloyhtiö

Kaikilla on palovaroitin. Vai onko? Kampanjakuva, jossa mies asentaa palovaroitinta kattoon.

Taloyhtiön hankkimat palovaroittimet lisäävät kaikkien asukkaiden turvallisuutta

Tulipalo on aina hengenvaarallinen talon asukkaille, myös naapureille eikä vain palavan huoneiston asukkaille. Lisäksi siitä aiheutuvat vahingot voivat tehdä ison osan rakennuksesta tai koko rakennuksen asuinkelvottomaksi useiden kuukausien ajaksi.

Palovaroittimien hankkiminen ja niistä huolehtiminen on ollut asukkaan vastuulla, mutta vuoden 2026 alusta nämä pelastuslaissa määritellyt velvollisuudet siirtyvät kiinteistön omistajan, kuten taloyhtiön, vastuulle.

SPEKin verkkosivuille on koottu tietoa palovaroitinvastuun siirtymisestä taloyhtiöille.

Taloyhtiö ehtii vielä tehdä fiksun suunnitelman palovaroittimia varten

Taloyhtiöillä on vuoden 2025 loppuun asti aikaa suunnitella asuntojen palovaroittimien hankinta sekä niiden huolto- ja ylläpitotoimet. Tähän sisältyvät:

  • Asuntokohtainen kartoitus, kuinka monta palovaroitinta kuhunkin asuntoon tarvitaan.
  • Hankittavien palovaroittimien valinta.
  • Palovaroittimien asennusten, huollon, ylläpidon ja seurannan suunnittelu.
  • Asukkaille annettavien ohjeiden laatiminen.

 

Palovaroitin.

Kun palovaroitinta ei ole tai se ei toimi

Asunnosta puuttui palovaroitin, siinä ei ollut paristoa tai se ei toiminut:

50 prosentissa taloyhtiöiden asuntopaloista*
70 prosentissa vuokrataloasunnoista
63 prosentissa kuolemaan johtaneista tulipaloista*

* kun otetaan huomioon ne asuntopalot, joissa palovaroittimen toiminta on tiedossa.

Lähteet:
Pelastusviranomaisten PRONTO-tietokanta, vuodet 2016–2020
SPEK tutkii 24, 2021 (s. 41, 26)

Tulipalo voi sattua kenen tahansa kodissa, ja se on aina vaarallinen. Kaikissa taloyhtiöissä voi asua ihmisiä, joilla on rajoitteita toiminta- ja huomiokyvyssä esimerkiksi sairauden, lääkkeiden, iän tai päihteiden käytön vuoksi. Heillä on myös suurin riski menehtyä tai loukkaantua tulipalossa.

Toimivat palovaroittimet kaikissa asunnoissa antavat aikaa pelastautua ja havahduttaa naapurit onnettomuustilanteessa, kun taas palovaroittimien toimimattomuus tai puuttuminen asettaa kaikki kiinteistön asukkaat vaaralle alttiiksi.

Naapureiden toimivat palovaroittimet ovat myös sinun turvasi.
  • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön logo.