Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on tärkeä turvallisuusväline taloyhtiöissä ja työpaikoilla

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Vastuu pelastussuunnittelusta on asuinkiinteistön hallituksella.

Tältä sivulta löydät perustiedot asuinkiinteistön pelastussuunnitelmasta, tärkeitä linkkejä sekä materiaalia ja työkaluja, joita saa vapaasti hyödyntää pelastussuunnitelman laatimisessa.

Myös työpaikoilla on velvollisuus laatia pelastussuunnitelma sekä varautua erilaisiin onnettomuuksiin. Tämä koskee niin toimistoja kuin kauppoja, kouluja, teollisuuslaitoksia ja sairaaloitakin eli kaikkia työpaikkoja.

Tarkempia tietoja työpaikan pelastussuunnitelmasta löydät Pelastussuunnitelma-oppaasta alla olevan linkin takaa. Katso myös tietoa sisälle suojautumisesta.

Pelastussuunnitelmassa:

 • esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
 • annetaan toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • annetaan toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi.

Tärkeä ohje taloyhtiön pelastussuunnitelmassa

Yksi pelastussuunnitelman keskeisimmistä ohjeista liittyy toimintaan tulipalossa. Asukkaille on välttämätöntä kertoa, miten toimitaan, kun tulipalo on omassa kodissa tai kun tulipalo on naapurin asunnossa.

Savuiseen porraskäytävään ei saa poistua – se on hengenvaarallista.

Pelastussuunnitelman avulla kehitetään taloyhtiön omaa turvallisuutta

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on myös herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Siksi viestintä hallituksen ja asukkaiden/toiminnanharjoittajien kanssa on tärkeää.

Hyvä toimintatapa pelastussuunnittelussa:
 • taloyhtiön hallitus osallistuu aktiivisesti pelastussuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen
 • asukkaille tiedotetaan huolellisesti pelastussuunnittelun sisällöstä
 • pelastussuunnitelmaa ylläpidetään ja päivitetään.

Pelastussuunnitelman avulla

 • kehitetään riskien tunnistamista
 • ehkäistään tapaturmia ja onnettomuuksia
 • varaudutaan onnettomuustilanteisiin ja niissä toimimiseen

Pelastussuunnitteluopas antaa vinkkejä suunnittelutyöhön

Pelastussuunnitteluopas on käytännönläheinen työkalu pelastussuunnitelman laatijoille. Opas kannustaa pelastussuunnitelman laatijoita omaehtoiseen ajatteluun lähtökohtanaan asuinkiinteistön erityispiirteet, ympäristö ja asukkaat.

Turvallisuustiimi tuo asiat lähelle asukkaita

Taloyhtiössä voi olla turvallisuustiimi, joka toimii hallituksen tukena turvallisuuden kehittämisessä. Turvallisuustiimin jäsenet voivat olla osin hallituksesta ja osin asukkaita.

Turvallisuustiimin tehtäviä:
 • osallistua pelastussuunnitelman laatimiseen hallituksen kanssa
 • tiedottaa aktiivisesti pelastussuunnitelmasta ja turvallisuusohjeista
 • toimia yhteyshenkilöinä asukkaiden ja toiminnanharjoittajien sekä hallituksen välissä.

Tarvitsetko apua pelastussuunnitelman tekemiseen?

Alueelliset pelastusliitot järjestävät koulutuksia asuinkiinteistön turvallisuushenkilöstölle. Löydät pelastusliittojen yhteystiedot täältä:

Apuvälineitä pelastussuunnitelman laatimiseen

Nämä materiaalit ja työkalut on esitelty Pelastussuunnitelmaoppaassa.

Pelastuslaitoksilla on pelastussuunnitelmalomakkeita

Pelastuslaitoksilla on myös pelastussuunnnitelmalomakkeita. Katso oman kaupunkisi tai kuntasi pelastuslaitoksen sivuilta.

Jotkut yritykset tarjoavat myös pelastussuunnittelupalvelua. Jos pelastussuunnitelman teko ulkoistetaan, on tärkeää huolehtia suunnitelman sisällöllisestä laadusta ja sen perehdyttämisestä hallitukselle, asukkaille ja toiminnanharjoittajille.