Yhteiskuntavaikuttaminen

SPEK vaikuttaa paloturvallisuuteen, onnettomuuksien ehkäisyyn ja kriisinkestävään yhteiskuntaan.

  • Osallistumme työryhmiin.
  • Annamme lausuntoja.
  • Tuemme ja herätämme yhteiskunnallista keskustelua.
  • Vaikutamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Jos haluat vaikuttaa johonkin ajankohtaiseen asiaan yhdessä kanssamme, olethan yhteydessä.

SPEKin kuntavaaliviestit

Kuntavaaleissa nostamme esille kolme teemaa

  • Palokuntien tulevaisuuden varmistaminen
  • Kotona asuville ikääntyneille tukea
  • Kuntalaisten turvallisuustaidot

Hallitusohjelman toimeenpano ja siihen vaikuttaminen

  • Tavoitteenamme on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan kriisinkestävyyttä ja asumisen turvallisuutta varsinkin erityistä tukea tarvitsevien ryhmien osalta.
  • Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten omatoimista varautumista ja toimitila- ja työpaikkaturvallisuutta.
  • Haluamme myös varmistaa, että vapaaehtoissektorin rooli saa arvoisensa huomion osana pelastustoimen kokonaistarkastelua.