Sisälle suojautuminen

Suojaudu sisälle säteilyvaaralta, myrkylliseltä savulta tai kemikaalilta

Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä vaaratiedotteella ja yleisellä vaaramerkillä. Suojautuminen lähimpiin sisätiloihin ja ohjeiden mukainen toiminta on yleensä riittävä suojautumiskeino. Sisätiloja ovat koti, koulu, työpaikka tai muu rakennus.

Tältä sivulta löydät tietoa, miten vaaratiedote annetaan, ja saat yksityiskohtaiset sisälle suojautumisen toimintaohjeet harjoittelua varten – kotiin ja työpaikalla.

Kun kuulet yleisen vaaramerkin, toimi näin

Yleinen vaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki. Se kuuluu väestöhälyttimistä ja varoittaa ulkona olevaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta.

 • Siirry sisälle. Pysy sisällä.
 • Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot, tiivistä raot teipillä ja pysäytä koneellinen ilmanvaihto.
 • Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
 • Vältä puhelimen käyttöä, etteivät linjat tukkeudu.
 • Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta, ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Ota joditabletti vain, jos viranomainen kehottaa. Joditablettia suositellaan enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville.

Jos olet kotona, voit varata juotavaa ja syötävää tiiviisiin astioihin.

Esimerkkejä tilanteista, jolloin pitää suojautua sisälle:

 • lähialueella tulipalo, jossa syntyy runsaasti myrkyllistä savua
 • kaasuvaara, kun lähialueella on tapahtunut vaarallisten aineiden onnettomuus
 • säteilyvaara, esim. ydinvoimalaonnettomuus
Kaikkia myrkyllisiä kaasuja tai säteilyä ei voi havaita aistein. Osa vaarallisista aineista on hajuttomia ja värittömiä.

Kuinka suojaudut sisälle vaaralliselta savulta, kaasulta tai säteilyltä kotona ja työpaikalla?

Tulipaloissa syntyvä savukaasu on aina vähintään haitallista ja sen hengittäminen terveydelle vaarallista tai jopa hengenvaarallista. Savukaasu on helposti havaittavissa.

Kaikkia myrkyllisiä kaasuja tai säteilyä ei voi havaita aistein. Osa vaarallisista aineista on hajuttomia ja värittömiä.

Jos voit itse havaita vaaran, toimi aina välittömästi: suojaudu sisälle ja sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Jos et voi havaita vaaraa, mutta viranomainen kehottaa suojautumaan sisälle yleisellä vaaramerkillä tai vaaratiedotteella, noudata ohjeita. Tilanteet vaara-alueen lähistöllä voivat muuttua nopeasti esimerkiksi tuulen suunnan kääntyessä.

Jokaisen on osattava pysäyttää koneellinen ilmanvaihto

On tärkeää, että jokainen niin kotona kuin työpaikallakin osaa pysäyttää koneellisen ilmanvaihdon. Lapsiperheissä kaikkien perheenjäsenten, jotka voivat olla joskus yksin kotona, tulisi osata toimia oikein vaaratilanteissa, myös sammuttaa ilmanvaihto.

Tiedätkö, missä on ilmanvaihdon katkaisija?

Koska vaarallinen savu tai kaasu leviää ulkona melko nopeasti, tulisi asukkaiden tai henkilökunnan osata sulkea ilmanvaihto omin voimin.Tämä edellyttää, että ilmanvaihdon katkaisijan sijainti tiedetään ja katkaisijan luo on kaikilla pääsy.

Hätäseis-painikkeen asentaminen esim. eteistiloihin on usein toimiva ratkaisu, jotta kaikilla on mahdollisuus pysäyttää ilmanvaihto vaaratilanteissa.

Kaikissa kiinteistöissä ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Silloin voit tukkia ilmanvaihtoaukot esimerkiksi teipin ja/tai pakastuspussien avulla, mikäli myrkyllistä kaasua tai savua tulee sisätiloihin.

Voiko vaara-alueelta siirtyä turvaan toisaalle?

Jos saat vaaratilanteesta tiedon hyvissä ajoin, eikä esim. savun hajua ole vielä ulkona, voit harkita siirtymistä pois vaara-alueelta vaaran ajaksi.

Silloin on kuitenkin tärkeää tietää, voiko vaaran huomata aistinvaraisesti vai voiko vaarallinen aine olla huomaamatonta, kuten eräät kemikaalit ovat. Jos tiedossasi on, että jotakin vaarallista kemikaalia on vapautunut ilmaan, on turvallisempaa suojautua sisälle siihen rakennukseen, jossa sillä hetkellä olet.

Tarvittaessa viranomainen antaa evakuointimääräyksen ja huolehtii evakuoinnin käytännön järjestelyistä, mutta jos kyseessä on savu ja savun haju on voimakas ja se aiheuttaa oireita, kuten päänsärkyä ja silmien kirvelyä, ei pidä jäädä odottamaan pelastusviranomaisten määräystä.

Myös jos savun hajua tulee sisälle saakka, kannattaa siirtyä omaehtoisesti turvallisemmalle alueelle, esimerkiksi sukulaisen tai tuttavan luo tai vaikkapa kesämökille.

Vaaran mentyä ohi tuuleta tilat huolellisesti avaamalla ovet ja ikkunat.

Vaaratiedotteella varoitetaan uhkaavasta vaarasta

Viranomainen varoittaa ihmisiä vaaratiedotteella henkeä tai terveyttä uhkaavasta vaarasta. Tarvittaessa vaaratiedotteessa annetaan ohjeet suojautumiseen ja vaaratilanteen välttämiseen. Vaaratiedote annetaan myös, kun vaaratilanne on ohi.

Vaaratiedote annetaan tilanteesta riippuen valitulle alueelle tai koko maahan yhtä tai useampia kanavia myöten. Tarvittaessa viranomaiset antavat myös yleisen vaaramerkin.

Vaaratiedote annetaan:

 • 112 Suomi -sovelluksen kautta
 • radiossa
 • televisiossa (vain koko maata koskeva)
 • verkkolehdissä
 • sosiaalisen median kanavilla
 • tarvittaessa kaiutinautoilla paikallisesti.

Sisälle suojautumisen ohjeet harjoittelua varten – kotona ja työpaikalla

Näitä sisälle suojautumisen toimintaohjeita sinun kannattaa myös harjoitella. Ohjeita voi hyödyntää kotona, taloyhtiöissä ja työpaikalla. Kiinnitä huomiota vaiheiden 2, 3, 4 ja 6 lisähuomioihin.

1. Jos olet ulkona tai autossa, siirry heti sisätiloihin. Sulje auton ilmanvaihto tarvittaessa väliaikaisesti.
2. Sulje ovet ja ikkunat.
– Työpaikalla automaattisesti avautuvat ovet, saadaanko ne käsikäytölle? Kuka hoitaa, miten?
3. Pysäytä ilmanvaihto.
– Kuka, mistä?
– Varmista jokaisesta tilasta, että ilmanvaihto katkeaa.
4. Tiedota kaikkia kiinteistössä olevia henkilöitä vaaratilanteen tai harjoituksen alussa ja sen aikana (kiinteistöön voi tulla vaaratilanteen aikana suojautumaan lisää henkilöitä):
– ”(Tämä on harjoitus.) Ulkona on vaaratilanne, pysy sisätiloissa. Tässä kiinteistössä on ilmanvaihto nyt pysäytetty. Sisällä olet turvassa.”
5. Tiedota kiinteistössä olevia, kun vaara on ohi. Vaaratilanteen aikana saat tietoa radion ja tv:n kautta.
6. Käynnistä ilmanvaihto.
– Kuka, miten ja mistä?
– Varmista, että ilmanvaihto käynnistyy kaikissa tiloissa.
7. Tuuleta tilat huolellisesti vaaran mentyä ohi.