Pelastusalan vapaaehtoiset

Pelastusalan toimijoita alan asuissa, mm. ensihoitaja, palomies, sukeltaja, kuvassa myös koira.

Vapaaehtoiset tarjoavat arvokasta apua

Pelastusalla toimii laaja joukko vapaaehtoisia, jotka auttavat onnettomuuden uhreja ja muiden hädänalaisten etsinnässä, pelastamisessa ja suojaamisessa. Pelastuspalvelujärjestöt ohjaavat, kehittävät ja tukevat vapaaehtoisten toimintaa. Valmiusjärjestöiksi kutsutaan niitä pelastuspalvelujärjestöjä, jotka ylläpitävät hälytystehtäviin käytettävissä olevia henkilö- tai materiaaliresursseja.

Olemme yhteiskunnan tärkeä voimavara.

Palokunnat palvelevat kaikkialla Suomessa

Palokunnat palvelevat kaikkialla Suomessa, myös syrjäseuduilla. Palokunnat ja palokuntalaiset ovat mukana rakentamassa turvallista yhteiskuntaa. VPK:t ja sopimuspalokunnat tekevät merkittävää työtä paikallisen turvallisuuskulttuurin hyväksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Olemme kaikki koulutettuja vapaaehtoisia ja toimimme viranomaisten apuna erilaisissa pelastustehtävissä.

Lentopelastajat viranomaisten apuna

Suomen Lentopelastusseura (SLPS) tukee viranomaisia pelastustyössä vapaaehtoisen lentopelastustoiminnan avulla. SLPS ohjaa pelastus- ja palolentotoimintaa sekä kouluttaa tehtäviin miehistöä, joka avustaa tarvittaessa poliisia henkilöetsinnöissä, suorittaa palovalvontalentoja ja metsäpalosammutuksen johtolentoja.

Pelastuskoirat etsivät kadonneita

Pelastuskoiria ja niiden ohjaajia koulutetaan etsimään kadonneita henkilöitä viranomaisten apuna, erilaisissa vaativissa oloissa. Pelastuskoiria koulutetaan sekä haku- että jälkityöskentelyyn. Sekä Suomen Pelastuskoiraliitto että Palveluskoiraliitto kehittävät pelastuskoiratoimintaa ja edistävät koirien hyödyntämistä pelastus- ja etsintätehtävissä.

SPEKin oppaita, Pelastusopiston julkaisuja, ensihoidon taskuopasta, VPK-merkkejä ja monenlaista turvallisuusmateriaalia voi tilata verkkokaupastamme.