Tutkimukset

Turvallisuus- ja pelastusalan tutkimustoiminta

Tutkimustoimintamme tuottaa ja välittää turvallisuuteen ja pelastusalaan liittyvää, ajantasaista tutkimustietoa esimerkiksi kansalaisten varautumisesta ja turvallisuuskäsityksistä, vapaaehtoisten ja viranomaisten työhön vaikuttavista tekijöistä, ajankohtaisista ilmiöistä, tapahtuneista onnettomuuksista ja niistä selviytymisestä.

Näitä SPEK tutkii:

Ennakoivan analytiikan hyödyntäminen riskianalyysityössä

Tutkimushankkeessa selvitetään ennakoivan analytiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia pelastustoimen riskianalyysien kehittämisessä. Tavoitteena on tuottaa menetelmiä ja työkaluja, joita voidaan soveltaa onnettomuustyyppien ennakoinnissa ja turvallisuustyön kohdistamisessa. Tutkimuksen rahoittaa Palosuojelurahasto.

Hankkeesta voi lukea lisää Pelastustieto-lehden artikkelista ja SPEKin uutisista. Hankkeesta löytyy myös englanninkielinen esittely, joka löytyy PSCE:n julkaisemasta konferenssinauhoitteesta (alkaa kohdasta 1:07:20).

Lisätietoja:
erikoistutkija Laura Kuurne

Turvassa 2021. Kansalaisturvallisuus Suomessa

Kyseessä on neljäs Kansalaisturvallisuus Suomessa -kysely. Aiemmat on toteutettu 2015, 2017 ja 2019. Tutkimuksen tavoitteena on kerätä tietoa väestön turvallisuuden tilasta esimerkiksi näillä alueilla: henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kokemus lähiympäristöstä, eri turvallisuusongelmiin liittyviä kokemuksia, pelkoja ja huolia sekä käsityksiä ja kokemuksia yhteiskunnan tuottamista turvallisuuspalveluista.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki

Riskianalyysin sekä vapaaehtoiskentän suorituskyvyn kehittäminen

Teema 10. Pelastuslaitosten toimintaa ja palveluita koskevien kuvausten laatiminen ja ohjaus

Hankkeella on kaksi tavoitetta:
1) selvittää Alueellisen turvallisuuden tilan mallin (ATT-malli: alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli) sovellettavuutta pelastustoimen palveluiden kohdentamisen ja mitoittamisen tueksi
2) selvittää, miten vapaaehtoisten (pelastuspalvelujärjestöt, varautumisen järjestöt) suorituskyky vastaa pelastuslaitoksen tarvetta ja miten suorituskykyä tulisi kehittää pelastustoimen tarpeiden näkökulmasta.

Lisätietoja:
tutkimuspäällikkö Tuula Kekki