Turvallisuushankkeet

Turvallisuushankkeet perustuvat yhteistyöhön

SPEK on mukana useissa turvallisuushankkeissa, jotka kaikki pohjautuvat yhteistyöverkostoihin – niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolellakin.

Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) -hankkeessa tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten ihmisten turvallisuusosaamisen parantaminen. Lisäksi halutaan tukea heidän kotoutumistaan ja sopeutumistaan suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin.

BFireSafe@School

BFireSafe@School on eurooppalainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää uudentyyppinen ja Euroopan laajuinen paloturvallisuuden opetuspaketti toisen asteen oppilaitosten opettajille ja oppilaille. Suomen kouluista hankkeessa on mukana Hyrylän yläaste.

Pelastustoiminta Itämerellä: vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö

Tämän yhteishankkeen tavoitteena on edistää yhteiskunnallista resilienssiä ja varautumista luonnon ja ihmisten aiheuttamissa onnettomuuksissa. Hankkeessa kehitetään viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintaa. Kyseessä on kansainvälinen turvallisuushanke.

Turvallisuuskampanjat

Turvallisuushankkeita ovat myös paremmin kampanjoina tunnetut Paloturvallisuusviikko, NouHätä! ja 72 tuntia. Näihin kansalaiskampanjoihin voit tutustua täällä: