Turvallisuushankkeet

Turvallisuushankkeet perustuvat yhteistyöhön

SPEK on mukana useissa turvallisuushankkeissa, jotka kaikki pohjautuvat yhteistyöverkostoihin – niin Suomessa kuin maamme rajojen ulkopuolellakin.

Liesipalojen syttyminen, vaikutukset ja ehkäisy

Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaiskuva liesipalojen syistä ja niiden ennaltaehkäisystä sekä hankkia tietoa pienten huoneistopalojen jälkeisestä asumisturvallisuudesta. Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto. Muut yhteishankkeen toteuttajat ovat Pelastusopisto, SPEK ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Väestönsuojelun toimintamalli

Hankkeessa tuotetaan ehdotus pelastuslaitoksen väestönsuojelukonseptista, esitetään malli väestönsuojelun yhteensovittamisesta alueella ja määritellään tähän liittyvän väestönsuojelukoulutuksen tarpeet. Hankkeen päätoteuttaja on Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Muut jäsenet ovat Pelastusopisto ja SPEK.

Host Nation Support

Hankkeessa tuotetaan kansainväliseen apuun ja vastaanottamiseen liittyvä kansallinen koulutus- ja oppimateriaalikokonaisuus kaikkien pelastuslaitosten HNS-osaamisen kehittämiseksi. Hankkeen päävetovastuussa on Varsinais-Suomen pelastuslaitos, ja mukana hankkeessa ovat SPEK sekä Pelastusopisto.

Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille

Osallistava Turvallisuus Maahanmuuttajille (OTE-M) -hankkeessa tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten ihmisten turvallisuusosaamisen parantaminen. Lisäksi halutaan tukea heidän kotoutumistaan ja sopeutumistaan suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin.

BFireSafe@School

BFireSafe@School on eurooppalainen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on kehittää uudentyyppinen ja Euroopan laajuinen paloturvallisuuden opetuspaketti toisen asteen oppilaitosten opettajille ja oppilaille. Suomen kouluista hankkeessa on mukana Hyrylän yläaste.

Turvallisuuskampanjat

Turvallisuushankkeita ovat myös paremmin kampanjoina tunnetut Paloturvallisuusviikko, NouHätä! ja 72 tuntia. Näihin kansalaiskampanjoihin voit tutustua täällä: