Kehitysryhmä

Kehitysryhmä haluaa vastata toiminnallaan muuttuneisiin olosuhteisiin.

Kehitysryhmä

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on SPEKin koordinoima asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisiä tavoitteita ovat paloturvallisuuden edistäminen, käytänteiden, laadun ja uusien teknisten mahdollisuuksien kehittäminen.

Ympäristö kehittyy ja uusien haasteiden edessä palontorjunnan on pysyttävä ajan tasalla. Työryhmän tavoitteena on ennakoiva ja ohjeistava toiminta, jolla voidaan edistää alaa ja luoda vaihtoehtoja, joilla vastataan muuttuneisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin ympäristön kehittyessä.

Kehityksen tukemiseksi ryhmä toimii uusiin teknologioihin perehtyvänä, käytänteitä selvittävänä ja kehittävänä tahona. Kehitysryhmä toimii käytössä olevaa ohjeistusta ja viranomaismääräyksiä tukevana osapuolena.

Ryhmä ottaa huomioon palontorjuntaan vaikuttavien laitteistojen elinkaareen vaikuttavat tekijät ja sammutuslaitteistojen toteuttamisen kehittämistarpeet sekä käytettävän teknologian tulevaisuuden teknisen suuntautumisen ja laitteistorajapintojen yhdistymisen. Automaattisten vesisammutuslaitteistojen ja yhteneviltä osin paloilmoitinlaitteistojen lisäksi muut järjestelmät ja laiteosat käsitellään tarvittaessa tapauskohtaisesti. Pääsääntöisesti esitykset muodostetaan omissa kyseistä rajapintaa koskevassa työ- tai asiantuntijaryhmässä.

Kehitysryhmä haluaa vastata toiminnallaan muuttuneisiin olosuhteisiin.
Kehitysryhmän jäsenet:
 • Lauri Lehto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
 • Ilpo Leino, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
 • Petri Mero, Finanssiala (FA)
 • Jan Meszka, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 • Kimmo Kartano, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Pekka Nissinen ja Petri Puttonen, Tarkastuslaitokset
  (vuorotteleva edustaja)
 • Timo Nevalainen, laitteistosuunnittelun edustus
 • Arja Rantala, Sprinkleritekninen yhdistys (SPRITY)
 • Matti Helkamo, Palonilmaisualan yhdistys
 • Juha-Pekka Laaksonen, konsultointi
 • Olli Aromaa, Loppukäyttäjän ja operaattorin edustus
 • Jyrki Laine, Sähköinfo