BYFORES

Nuoret toimijoina kriisinkestävän yhteiskunnan rakentamisessa Itämeren alueella

Baltic Youth for Resilient Society – BYFORES on uusi hanke, jonka tavoitteena on parantaa ihmisen ja luonnon aiheuttamiin katastrofeihin varautumista vahvistamalla nuorisojärjestöjen ja viranomaisten yhteistyötä.

Toiminnoissa keskitytään erityisesti nuorten toimijuuden ja henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen kahden nuoria koskettavan teeman kautta. Teemat ovat metsäpalot ja Ukrainan sotaan liittyvä pakolaistilanne.

Hanketta koordinoi SPEK, ja se on jatkoa SPEKin aiemmin vetämälle ReSit-hankkeelle (Pelastusalan vapaaehtoistoiminta Itämeren alueella). Hankkeen kausi on 1.10.2022–29.2.2024.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Päivittää suositukset vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöstä, jotta ne vastaisivat paremmin nykyisiä turvallisuusriskejä.
  • Vakiinnuttaa Itämeren maiden neuvoston yhteyteen perustetun vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyöryhmän toiminta.
  • Vahvistaa nuorten järjestöjen osallisuutta yhteistyöryhmässä.

Nuorille järjestetään skenaariopohjainen harjoitus

Hankkeessa järjestetään nuorille kansainvälinen skenaariopohjainen harjoitus, järjestöille ja viranomaisille työpaja metsäpaloihin varautumiseksi sekä kansainvälinen konferenssi.

Itämeren valtioiden neuvoston sihteeristö vetää VOALA- hanketta, Volunteers and Local Authorities – Baltic Sea Region Network, jonka kanssa BYFORES-hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä.

 

Hankekumppanit

  • Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
  • State Fire and Rescue Service of Latvia
  • Union of the Baltic Cities (UBC)
  • Ministry of the Interior of Finland
  • Hamburg Fire and Rescue Service
  • Danish Civil Protection League.

Hankkeen rahoittaa The Council of the Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (PSF).

Yhteyshenkilöt

Kaisa Eskelinen, tutkija