Turvallisuuskortit

Hanki turvallisuusosaamista työtäsi varten

Tulityö-, Alkusammutus-, Sosiaali- ja terveysalan ja Matkailualan turvallisuuskoulutukset antavat sinulle tärkeää turvallisuusosaamista työtäsi varten. Koulutuksia järjestävät itsenäiset kurssinjohtajat oman koulutusorganisaationsa nimissä.

Tulityökoulutus

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Näihin tehtäviin tarvitaan erityistä turvallisuusosaamista, jota saat Tulityökoulutuksesta.

Alkusammutuskoulutus

Alkusammutus on palonalun sammuttamista esimerkiksi käsisammuttimella tai sammutuspeitteellä. Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai liikenteessä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus

Henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa kuuluvat oleellisesti jokaisen työpaikan turvallisuuskulttuuriin. Koulutus korostaa työntekijän roolia riskien ennaltaehkäisijänä ja sisältää toimintaohjeita ja tarkastuslistoja.

Matkailualan koulutus

Koulutus on tarkoitettu kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville. Tavoitteena on asiakasturvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ennaltaehkäiseminen ja matkailutuotteiden laadun parantaminen.