Tulityö

Hanki tai uusi tulityöpätevyys – Tulityökortti on tulitöiden turvallisuustutkinto

Tulityökortti tarvitaan, kun tehdään tulitöitä. Tulityö on työ, jonka tekemisessä syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaraa.

Tulityökorttia ei kuitenkaan edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään

 • vakituisella tulityöpaikalla
 • palovaarattomilla työmenetelmillä
 • vakuuttamattomissa kohteissa

Tulityökoulutus antaa sinulle tulityöpätevyyden

Tulityökurssi on yhden työpäivän mittainen ja sisältää kuusi oppituntia teoriaa, suojaus- ja alkusammutusharjoitukset sekä kokeen.

 • Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:
 • Tulityöt turvallisesti
 • Vastuut ja velvollisuudet
 • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
 • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä ja suojausharjoitus, turvallisuus
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Alkusammutusharjoitus
 • Koe, kysymysten käsittely ja kurssin päättäminen

Kurssiin sisältyy suomenkielinen oppikirja Ryhdyttäessä tulitöihin… Oppikirja on saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, latviaksi, liettuaksi, espanjaksi ja saksaksi. Koulutuksia ei järjestä SPEK vaan itsenäiset kurssinjohtajat oman koulutusorganisaationsa nimissä.

Kurssin hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen.

Mihin Tulityökortti tarvitaan?

Tulitöitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttava kaasu- ja kaarihitsaus, poltto- ja kaarileikkaus, laikkaleikkaus ja metallien hionta. Tulitöiksi luetaan myös työt, joissa käytetään kaasupoltinta, muuta avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai muuta näihin verrattavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

SPEKin myöntämä Tulityökortti hyväksytään Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti SPEK hyväksyy näiden maiden palontorjuntaliittojen myöntämän kortin Suomessa.

Kurssin todistus, Tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.

Suomessa on jo yli 1,5 miljoonaa tulityökoulutettua. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien tapaturmien ja tulipalojen määrä on vähentynyt murto-osaan koulutuksen alkuajoista.

Lataa Tulityökortti puhelimeesi

Voit ladata Tulityökortin puhelimeesi. Näin se on aina mukanasi ja myös muistuttaa kortin vanhenemisesta.

Kortti kadonnut?

Tarvitsetko uuden Tulityökortin? Saat sen verkkokaupastamme hintaan 14 € (sis. postikulut).

Tulityökortin uusimisen voi suorittaa nykyään kahdella tavalla

Tulityökortin uusijat voivat valita joko itsenäisesti suoritettavan verkkokoulutuksen tai lähiopetuksen ennen kaikille yhteistä lähiopetusosuutta. Molemmat suoritustavat sisältävät samat sisällöt: teorian ja perustiedot.

Verkkokoulutukseen voi ilmoittautua vain, jos Tulityökortti on vielä voimassa. Jos Tulityökortti on vanhentunut, pitää ilmoittautua lähiopetukseen.
Kaikille yhteinen lähiopetus sisältää tulityöluvan käsittelyn lisäksi alkusammutus- ja suojausharjoituksia, jotka tehdään käytännössä kurssipaikalla. Lopuksi on kertaus ja tentti.

Verkkokoulutus koskee vain niitä, jotka ovat aiemmin suorittaneet Tulityökortin ja tarvitsevat pätevyyden uusimista.

Kun uusit tulityökorttia, valitse itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus tai lähiopetus ennen kaikille yhteistä lähiopetusosiota.

SPEK rekisteripalvelut
Avoinna arkisin klo 9–15
Puh. 09 4761 1301
turvallisuuskortit@spek.fi
Kortin hinta ennakkomaksulla 17,83 € (sis. postikulut)

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto:

Pelastuslaki (379/2011)
Vakuutussopimuslaki (543/1994)
Työturvallisuuslaki (738/2002)
Rikoslaki (39/1889) erityisesti RL 44:12
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900)
Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991)