Palokuntatoiminta

Palokunta, VPK, sopimuspalokunta – pelastustoimintaa kaikkialla Suomessa

Palokunnat ja palokuntalaiset ovat mukana rakentamassa turvallista yhteiskuntaa. VPK:t ja sopimuspalokunnat tekevät merkittävää työtä paikallisen turvallisuuskulttuurin hyväksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa palokunnista ja palokuntatoiminnasta.

Tarkempaa tietoa ja palokuntatoimintaan liittyviä materiaaleja saat palokuntaan.fi-sivuilta uudistuksen jälkeen. Uudistuneet sivut avataan maaliskuun lopussa. Mikäli tarvitset materiaaleja aiemmin, olethan yhteydessä Järjestöpalveluihimme.

Palokunta tulee usein ensimmäisenä paikalle

Palokunnat palvelevat kaikkialla Suomessa, myös syrjäseuduilla. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on yleensä sopimuspalokunnan paloauto tai ambulanssi. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena tai itsenäisesti päällekkäisten tilanteiden aikana.

SPEK turvaa palokuntatoiminnan jatkuvuutta tukemalla palokuntien toimintaohjelmaan perustuvia tavoitteita niin palokunnissa kuin pelastusalan vapaaehtoisjärjestöissä.

Palokunnat Suomessa

  • Palokuntien määrä: noin 700 sopimuspalokuntaa, 112 ammattipalokuntaa (%)
  • Sopimuspalokunnat ovat mukana noin puolessa pelastustoimen tehtävistä, ja niillä on vuosittain n. 70 000 hälytystehtävää.
  • Sopimuspalokunnissa on yli 13 000 koulutettua, hälytyskelpoista palokuntalaista.
  • Suomessa on palokuntalaisia kaikkiaan noin 33 000.

VPK ja sopimuspalokunta

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Kun VPK tekee sopimuksen alueensa pelastusviranomaisen kanssa, siitä tulee sopimuspalokunta, joka hälytetään pelastustehtäviin tarvittaessa.

Joillakin alueilla pelastuslaitoksen ja yksittäisten henkilöiden välille tehdyistä sopimuksista on muodostunut myös sopimuspalokuntia. Näissäkin tapauksissa taustalla on useimmiten palomiesyhdistys, jossa tehdään myös vapaaehtoistyötä.

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja SPEK.

Palokuntalaiset ovat huipputyyppejä.

Hälytysosasto, palokuntanuoret ja palokuntanaiset – monenlaista tekemistä tarjolla

Hälytystoiminta vaatii sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Ennen kuin pääsee mukaan hälytystehtäviin mukaan, on suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Tärkeä osa palokuntatoimintaa ovat myös viikkoharjoitukset, joissa vahvistetaan ja ylläpidetään koulutuksessa saatua osaamista.

Vapaaehtoispalokunnissa on sopimuksellisen hälytystoiminnan lisäksi myös monipuolista palokunnan toimintaa tukevaa harrastustoimintaa, johon pääsee mukaan ilman koulutusta. Nykyisin naiset ja miehet osallistuvat yhtä lailla kaikkiin tehtäviin, myös muonitukseen ja palokunnan huoltotoimintaan.

Palokuntanuoret oppivat hyödyllisiä taitoja

Nuorisotoimintaa on tarjolla 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorten viikkoharjoituksissa opetellaan palomiestaitoja, kuten alkusammutusta, ensiapua ja hälyttämistä.

Nuoret oppivat myös muita hyödyllisiä ja tärkeitä taitoja, joista on hyötyä elämässä. Lisäksi harrastetaan liikuntaa ja osallistutaan leireille ja kilpailuihin. Palokuntanuorista kasvaa turvallisuustietoisia aikuisia, joista myös osa liittyy täysi-ikäisenä hälytysosastoon.

Palokuntanaiset ovat tärkeä tukipilari

Palokuntanaiset edistävät turvallisuuskulttuuria ja tekevät ennaltaehkäisevää neuvontatyötä. Naistoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti kehittää osallistujien omia turvallisuustaitoja. Monet palokuntanaiset kouluttautuvat kouluttamaan muita arki- ja asumisturvallisuudesta mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muiden järjestöjen kursseilla.

Palokuntaveteraanit vaalivat perinteitä

Palokuntaveteraanit ovat aktiivisen sammutus- ja pelastustoiminnan lopettaneita mutta edelleen palokuntatoiminnassa mukana olevia henkilöitä, jotka vaalivat palokuntahenkeä ja perinteitä. Lisäksi Suomessa toimii yli 20 aktiivista palokuntasoittokuntaa, jotka esiintyvät erilaisissa palokunta-alan tapahtumissa, juhlissa, paraateissa ja muissa tilaisuuksissa sekä järjestävät konsertteja.

Lisää tietoa palokuntatoiminnasta

Palokuntaan.fi-sivuilta löydät tietoa palokuntatoiminnasta – olet sitten jo mukana tai haluat vasta liittyä. Palokuntahaku näyttää palokuntien yhteystiedot. Edu.spek.fi -sivusto sisältä paljon palokuntakoulutusmateriaalia palokuntien viikkoharjoitustoiminnan tueksi sekä järjestötoiminnan osaamisen lisäämiseksi. HAKA on palokuntien oma turvallisuusosaamisen hallinnointikanta.