Palokuntatoiminta

Kaksi palokuntalaista varusteissa, toinen osoittaa kädellä vasemmalle. Takana paloauto.

Palokunta, VPK, sopimuspalokunta – pelastustoimintaa kaikkialla Suomessa

Palokunnat ja palokuntalaiset ovat mukana rakentamassa turvallista yhteiskuntaa. VPK:t ja sopimuspalokunnat tekevät merkittävää työtä paikallisen turvallisuuskulttuurin hyväksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi.

Tältä sivulta löydät yleistä tietoa palokunnista ja palokuntatoiminnasta.

Palokunnat Suomessa

  • Palokuntien määrä: noin 700 sopimuspalokuntaa, 112 ammattipalokuntaa
  • Sopimuspalokunnat ovat mukana noin puolessa pelastustoimen tehtävistä, ja niillä on vuosittain noin 50 000 hälytystehtävää.
  • Sopimuspalokunnissa on noin 15 000 koulutettua, hälytyskelpoista palokuntalaista.
  • Suomessa on palokuntalaisia kaikkiaan noin 39 000.

Palokunta tulee usein ensimmäisenä paikalle

Palokunnat palvelevat kaikkialla Suomessa, myös syrjäseuduilla. Harvaan asutuilla alueilla ensimmäinen paikalle tuleva pelastusyksikkö on yleensä sopimuspalokunnan paloauto tai ambulanssi. Isoimmissa kaupungeissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena tai itsenäisesti päällekkäisten tilanteiden aikana.

SPEK turvaa palokuntatoiminnan jatkuvuutta tukemalla palokuntien toimintaohjelmaan perustuvia tavoitteita niin palokunnissa kuin pelastusalan vapaaehtoisjärjestöissä.

VPK ja sopimuspalokunta

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on palokuntatoimintaa varten perustettu yhdistys. Kun VPK tekee sopimuksen alueensa pelastusviranomaisen kanssa, siitä tulee sopimuspalokunta, joka hälytetään pelastustehtäviin tarvittaessa.

Joillakin alueilla pelastuslaitoksen ja yksittäisten henkilöiden välille tehdyistä sopimuksista on muodostunut myös sopimuspalokuntia. Näissäkin tapauksissa taustalla on useimmiten palomiesyhdistys, jossa tehdään myös vapaaehtoistyötä.

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja SPEK.

Palokuntalaiset ovat huipputyyppejä.

Hälytysosasto, palokuntanuoret ja palokuntanaiset – monenlaista tekemistä tarjolla

Hälytystoiminta vaatii sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Ennen kuin pääsee mukaan hälytystehtäviin mukaan, on suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Tärkeä osa palokuntatoimintaa ovat myös viikkoharjoitukset, joissa vahvistetaan ja ylläpidetään koulutuksessa saatua osaamista.

Vapaaehtoispalokunnissa on sopimuksellisen hälytystoiminnan lisäksi myös monipuolista harrastustoimintaa, johon pääsee mukaan ilman koulutusta.

Palokuntanuoret oppivat hyödyllisiä taitoja

Nuorisotoimintaa on tarjolla 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Nuorten viikkoharjoituksissa opetellaan palokuntataitoja, kuten alkusammutusta, ensiapua ja hälyttämistä.

Nuoret oppivat myös muita tärkeitä ja hyödyllisiä taitoja, kuten ryhmässä työskentelyä. Lisäksi harjoituksissa harrastetaan liikuntaa, ja nuoret pääsevät osallistumaan leireille sekä kilpailuihin. Palokuntanuorista kasvaa turvallisuustietoisia aikuisia, joista osa liittyy täysi-ikäisenä hälytysosastoon.

Palokuntanais- ja tukiosastot lisäävät turvallisuustietoa

Palokuntanais- ja tukitoimintaan osallistuvat edistävät turvallisuuskulttuuria ja tekevät ennaltaehkäisevää neuvontatyötä mm. kouluissa, päiväkodeissa ja muiden järjestöjen kursseilla. Palokuntanaiset tuottavat myös hälytysmuonitusta pitkäkestoisissa hälytystehtävissä ja ovat usein aktiivisesti mukana esimerkiksi palokuntanuorten toiminnassa.

Toiminnalla ei ole sukupuolirajoitusta, ja osassa palokunnista naistoiminta on uudelleennimetty tukitoiminnaksi.

Palokuntaveteraanit vaalivat perinteitä

Palokuntaveteraanit ovat aktiivisen sammutus- ja pelastustoiminnan lopettaneita mutta edelleen palokuntatoiminnassa mukana olevia henkilöitä, jotka vaalivat palokuntahenkeä ja perinteitä. Lisäksi Suomessa toimii palokuntasoittokuntia, jotka esiintyvät erilaisissa palokunta-alan tapahtumissa, juhlissa, paraateissa ja muissa tilaisuuksissa sekä järjestävät konsertteja.

Lisää tietoa palokuntatoiminnasta

Palokuntaan.fi-sivuilta löydät tietoa palokuntatoiminnasta – olet sitten jo mukana tai haluat vasta liittyä. Palokuntahaku näyttää palokuntien yhteystiedot. Harjoitukset.spek.fi-sivusto tarjoaa valmiita viikkoharjoitussuunnitelmia palokuntien harjoitustoiminnan tueksi. HAKA on palokuntien oma turvallisuusosaamisen hallinnointikanta. HAKA-tilastoissa voi tarkastella pelastustoiminnan tunnuslukuja.