Perehdytysmateriaalia

Paloturvallisuustekniikan testausta asuntokohtaisissa palokokeissa

SPEKin toteuttamissa palokokeissa selvitettiin, kuinka hyvin eri tekniset vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähintään rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa.

SPEK toteutti palokokeet keväällä 2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja laitetoimittajien kanssa ja laati kokeista raportin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Muut perehdystymateriaalit

Alta löydät lisää työpaikkojen paloturvallisuusperehdytykseen käytettävää materiaalia.

SPEK opastaa -palvelusta löydät ilmaista materiaalia paloturvallisuusosaamisesi kehittämiseksi. Palveluun on koottu oppaita sekä ohjeistavaa materiaalia paloturvallisuudesta ja palontorjuntatekniikasta. Palvelu on tarkoitettu kaikille työpaikoille henkilökunnan paloturvallisuusperehdytyksen tueksi ja osaamisen kehittämiseksi sekä paloturvallisuuslaitteiden käyttöön ja ylläpitoon osallistuvien henkilöiden työn tukemiseksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tutkinut sprinklerilaitteistojen toimintaa asunto-olosuhteissa. Tutkimuksissa selvitettiin automaattisen sammutuslaitteiston merkitystä asuntopaloissa, erityisesti ihmisen pelastamisen näkökulmasta. Tutkimukset toteutettiin vuosina 2008-2012.