Perehdytysmateriaalia

Paloturvallisuustekniikan testausta asuntokohtaisissa palokokeissa

SPEKin toteuttamissa palokokeissa selvitettiin, kuinka hyvin eri tekniset vaihtoehdot reagoivat ja tunnistavat riskitilanteen kehittymisen sekä sammuttavat tai vähintään rajaavat palon siten, että asukkaalle saadaan lisää turvallista poistumisaikaa.

SPEK toteutti palokokeet keväällä 2021 yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen ja laitetoimittajien kanssa ja laati kokeista raportin yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

Muut perehdystymateriaalit

Alta löydät lisää työpaikkojen paloturvallisuusperehdytykseen käytettävää materiaalia.

Teknologian tutkimuskeskus VTT on tutkinut sprinklerilaitteistojen toimintaa asunto-olosuhteissa. Tutkimuksissa selvitettiin automaattisen sammutuslaitteiston merkitystä asuntopaloissa, erityisesti ihmisen pelastamisen näkökulmasta. Tutkimukset toteuttiin vuosina 2008-2012.