Maahanmuuttajien asumisturvallisuus

Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen asumisen turvallisuuteen

Maahanmuuttajat tulevat Suomeen hyvin erilaisista taustoista, ja keinot ja tavat ylläpitää asumisen turvallisuutta voivat poiketa paljonkin suomalaisesta turvallisuuskulttuurista.

Tälle sivulle on koottu maahanmuuttajille asumisturvallisuuteen liittyviä materiaaleja useilla eri kielillä. Niihin voi tutustua itsenäisesti tai niitä voidaan käyttää osana esimerkiksi suomen kielen opetusta.

Tavoitteena on, että maahanmuuttaja voisi tuntea olonsa kotoisaksi ja turvalliseksi.

Kodin turvallisuuden tarkistuslista on oiva työkalu

Hyvä turvallisuustyökalu on Kodin turvallisuuden tarkistuslista. Sitä voidaan käydä läpi pala palalta, jolloin turvallisuuden tarkistaminen sujuu mukavasti ja siitä saadaan helpommin säännöllinen osa arkista elämää.

Turvakortit

Turvakorteissa on kuvia ja tietoa paloturvallisuudesta, sähköturvallisuudesta, liikkumisen turvallisuudesta ja muusta arjen turvallisuudesta.

Paloturvallisuutta kotona -opas

Paloturvallisuutta kotona -opas ohjaa kuvien avulla yksityiskohtaisesti kodin paloturvallisuuden parantamiseen. Oppaasta on tehty useita kieliversioita.

Muita hyödyllisiä materiaaleja ja linkkejä