Alkusammutus

Oikealla toiminnalla tulipalon vahinkoja voidaan ehkäistä

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein ja osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Alkusammutuksen avulla voit ehkäistä tulipalon aiheuttamat vahingot tai vähentää niitä merkittävästi. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen.

Tehokas alkusammutus on kansalaistaito, jota voi tarvita kotona, loma-asunnolla, töissä tai liikenteessä. Onnettomuustilanteessa jokaisen velvollisuus on ryhtyä pelastustoimenpiteisiin.

Alkusammutuskoulutuksen saa vuosittain noin 200 000 henkilöä. Harjoitukset ovat monimuotoisia ja -sisältöisiä. Koulutuksia järjestää 1650 kouluttajaa erityyppisissä organisaatioissa.

Alkusammutuskoulutus – erinomaista turvaa yrityksille

Ymmärtämällä riskit ja osaamalla alkusammutustaidot moni pahoja seurauksia aiheuttanut tulipalo olisi voitu sammuttaa alkuunsa. Yrityksissä alkusammutuksen osaava henkilökunta voi turvata toiminnan jatkuvuuden.

Opiskele alkusammutus – hanki alkusammutuskortti

Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytysten tunnistaminen, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.

Kurssi opettaa myös tunnistamaan palovaaran aiheuttajia ja ehkäisemään vaaratilanteita.

Alkusammutuskoulutus AS 1 on kestoltaan kaksi tuntia

AS 1 -koulutus sisältää yhden teoriatunnin ja alkusammutusharjoituksen – yhteiskestoltaan kaksi tuntia. Sammutusharjoitus sisältää sammutuspeitteen ja käsisammuttimen käyttöharjoituksia.

Koulutettavan alaikäraja on 12 vuotta.

Hanki itsellesi alkusammutuspätevyys

Hankittuasi alkusammutuspätevyyden saat itsellesi alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutuksia ei järjestä SPEK vaan itsenäiset kurssinjohtajat oman koulutusorganisaationsa nimissä.

Kurssin hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen.

Osallistu AS 1 -alkusammutuskoulutukseen!

Räätälöityä koulutusta työpaikalle

Koulutuksia voidaan järjestää myös yrityskohtaisina henkilöstökoulutuksina. Koulutuksia järjestävät itsenäiset ja eri koulutusorganisaatioiden palveluksessa olevat kurssinjohtajat, joiden yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä. Koulutuksen hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen.

Alkusammutus 1 -kurssinjohtajakoulutus

Kurssinjohtajakoulutus toteutetaan vahvistetun valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti. Kurssinjohtajakoulutuksen toteuttaja, koulutettu pääkouluttaja on vastuussa yksittäisen kurssinjohtajakurssin laadusta.

Kurssi on työpäivän mittainen ja sen tulee sisältää opetusta vähintään kuusi (6) tuntia. Kurssille voidaan ottaa kerrallaan enintään kaksikymmentä oppilasta.

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään alkusammutuskokemusta, hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista.  Kurssin suorittamisen jälkeen kurssinjohtajan koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta.

Kurssin tavoitteet

Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot  Alkusammutus 1 -kurssin tavoitteista, palamisen ja alkusammutuksen teoriasta sekä alkusammutusharjoituksen turvallisesta toteutuksesta.

Laadun varmistaminen

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön alkusammutustyöryhmä vastaa alkusammutuskoulutuksen kehittämisestä ja laadun varmistamisesta.

Kurssien laatua koskevat palautteet sähköpostitse SPEKiin.