CFPA Europe

Euroopan palontorjuntaliittojen yhteisjärjestö CFPA-E

CFPA Europe (The Confederation of Fire Protection Associations Europe) yhdistää kansallisia palontorjunta- ja paloturvallisuusjärjestöjä. Sen tavoitteena on edistää turvallisuutta ja suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä jakamalla tietoa ja kouluttamalla ihmisiä. CFPA Europeen kuuluu 24 maata, ja Suomessa sitä edustaa SPEK.

CFPA Europe laatii ja hyväksyy erilaisia turvallisuussuosituksia, guidelineja. Suositukset kuvastavat järjestön jäsenmaiden kehittämiä parhaita käytäntöjä.

Kansalliset järjestöt tarjoavat palontorjunta- ja turvallisuuskursseja. CFPA European Diploma -tutkinto tunnustetaan koko Euroopassa.

(Jos suosituksissa on jotakin, mitä toivoisit suomennettavaksi, ota yhteyttä Ilpo Leinoon: ilpo.leino(a)spek.fi tai 045 657 7290)

Yhteyshenkilöt

Kari Telaranta, johtava asiantuntija,
Member of the Guideline Commission

Heli Salovaara, kehittämispäällikkö,
Member of the Training Commission

Jarkko Sorjonen, turvallisuusasiantuntija
Member of the Security Commission

Laura Kuurne, tutkija
Member of the Natural Hazards Group

Helena Grönstrand, viestintäpäällikkö,
Member of the Marketing and Information Commission