Kansainvälinen toiminta

Aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä

SPEK seuraa palo- ja pelastusalan sekä varautumisen ja väestönsuojelun järjestötoimintaa eri maissa. Pohjoismaisen yhteistyömme kulmakivet ovat varautuminen ja väestönsuojelu, onnettomuuksien ehkäisy, tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä kampanjat ja turvallisuusviestintä.

Olemme kansainvälisen palo- ja pelastusalan kattojärjestö CTIF:n Suomen kansallisen komitean jäsen. Lisäksi vastaamme Suomen toimintojen hallinto- ja talousasioista. Kuulumme sekä Euroopan (CFPA-E) että maailman (CFPA-I) palontorjuntaliittojen yhteistyöjärjestöihin.

Olemme myös Euroopan vapaaehtoisten väestönsuojelujärjestöjen yhteistyöfoorumi EVCPF:n perustajajäsen.

Näiden linkkien kautta pääset tutustumaan tarkemmin palo- ja pelastusalan kattojärjestö CTIF:n ja palontorjuntaliittojen yhteisjärjestön CFPA Europen toimintaan:

EU-vaikuttaminen

Toimimme aktiivisesti EU-tasolla. Pyrimme edistämään Euroopan laajuisten paloturvallisuuskäytäntöjen ja -standardien käyttöönottoa sekä vaikutamme kriisivalmiutta sekä kolmatta ja neljättä sektoria koskevaan sääntelyyn.

 

Vaikutamme alamme lainsäädäntötyöhön ja turvallisuuden edistämiseen Euroopan unionin alueella.

Osallistumme mm. Fire Information Exchange Platformiin Euroopan komissiossa sekä EU:n turvallisuustutkijoita yhdistävän Community of Users:n työhön.

Teemme yhteistyötä myös muiden Euroopan tason toimijoiden kanssa, kuten Fire Safe Europe (FSEU), Fire Safety AllianceEuroFSA ja European Fire Sprinkler Network.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaisen yhteistyömme kantavana ajatuksena on, että kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä rooli Pohjoismaissa. Siten aktiivinen kansalaisyhteiskunta on tärkeä myös pelastusalan kehittymisen kannalta.

Lisää tietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä:

Yhteistyökumppaneitamme ulkomailla:

Kansainvälisiä yhteistyöjärjestöjä
Kansainvälinen yhteistyöfoorumi
  • EVCPF
Ruotsissa
Norjassa
Tanskassa
Islannissa
Saksassa
Itävallassa
Venäjällä
Japanissa
Englannissa
Unkarissa
Belgiassa
Ranskassa
Italiassa
Portugalissa
Serbiassa
Sloveniassa
Espanjassa
Sveitsissä