Yhtenäistämistyöryhmän koonti: sammutuslaitteistot