Paloturvallisuustekniikan koulutus

Järjestämme koulutuksia

Järjestämme säännöllisesti verkkokoulutuksia ja lähikoulutuksia eri alueilla. Verkkokoulutuksiin voi osallistua ympäri Suomea.

Koulutuskalenterista löydät aikataulut ja sitä kautta voit myös ilmoittautua kursseille.

 

Paloturvallisuustekniikka – sen huolto ja ylläpitäminen

Onko paloturvallisuustekniikan huolto ja ylläpitäminen sinun tehtäväsi? Tältä sivulta löydät tiedot näistä kursseista:

 • UUSI: Palontorjuntatekniikan ylläpidon kurssi
 • Paloilmoittimen hoitajakurssi
 • Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
 • Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi
 • Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto

Yhdistetty paloilmoittimen ja sammutuslaitteiston hoitajakurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu sekä paloilmoittimien että automaattisten vesisammutuslaitteistojen huoltoon ja ylläpitoon osallistuville henkilöille ja heidän sijaisilleen.

Paloilmoittimen hoitajan osaamisvastuulla on, että paloilmoitinlaitteistot ovat toimintakunnossa.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajan osaamisvastuulla on, että sammutuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja että ne tulipalotilanteessa vähintään rajoittavat tulipalon etenemistä tai jopa sammuttavat alkaneen palon.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan osittain verkossa ja osittain lähipäivänä. Lisäksi osallistuja tekee itsenäisiä tehtäviä kohteessa, jonka paloturvallisuudesta hän vastaa.

Mitä kurssilla oppii:

 • laitteistonhoitajan tehtävät
 • ymmärtämään paloilmoitin- ja vesisammutuslaitteistojen toimintaa
 • ymmärtämään toimintaa palohälytystilanteessa, erheellisissä hälytyksissä, vika- ja huoltotilanteissa, testauksissa ja irtikytkennöissä
 • toimimaan kunnossapito-ohjelman ja pelastussuunnitelman mukaisesti
 • ymmärtämään laitteistojen muutostarpeita.

Kurssin toteutus:

 1. Itsenäinen osuus verkossa SPEKin oppimisalustalla
 2. Itsenäiset tehtävät ja omiin laitteistoihin ja turvallisuussuunnitteluun perehtyminen
 3. Lähipäivä
 4. Kurssin loppuosuus verkossa.

Palontorjuntatekniikan ylläpidon kurssi on osa CFPA Europen koulutusohjelmia, ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Mitä hyödyt uudesta kurssista?

Uudistettu koulutuspaketti tarjoaa entistä enemmän kullekin kurssilaiselle räätälöityä tukea palontorjuntatekniikan laitteistojen parissa toimimiseen.

Kurssin jälkeen osallistuja saa käyttöönsä laajan materiaalipaketin, jota hän voi hyödyntää jatkossa.

Paloilmoittimen hoitajan kurssi – kun paloilmoitin on vastuullasi

Paloilmoittimen hoitajan kurssi on tärkeä koulutus paloilmoittimien huoltoon ja ylläpitoon osallistuville sekä laitteiston käyttäjille, hoitajille ja heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Paloilmoittimen hoitajan osaamisvastuulla on, että paloilmoitinlaitteistot ovat toimintakunnossa. Kurssilla on sekä teoriaopetusta että lähiopetuksena toteutettavaa käytännön harjoittelua paloilmoitinsimulaattoreilla.

Kurssin sisältö:

 • Paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
 • Normiston perusteet
 • Tietoa laitteistojen toiminnasta, rakenteesta ja eroavaisuuksista
 • Toiminta paloilmoittimella eri tilanteissa (myös ei toivottujen ilmoitusten yhteydessä)
 • Kunnossapito (Ylläpidon suunnittelu ja hallinta)
 • Teorian lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoittimen toimintaa oikeilla paloilmoitinsimulaattoreilla.
  Verkkokurssilla ei ole käytännön harjoittelua, vaan perehdytään muutoin eri paloilmoitinkeskusten käyttöön.

Lähikurssi kestää yhden työpäivän. Lähikurssiin sisältyy ennakkotehtävä, jossa tutustutaan oman kohteen materiaaleihin.

Verkkokurssiin sisältyy 3 tuntia ennakkotehtäviä ja 3½ tuntia verkko-opetusta. Ennakkotehtävät koostuvat itsenäisestä opiskelusta, jossa tutustutaan laitteistojen perusteisiin ja oman kohteen materiaaleihin.

Paloilmoittimen laitteistonhoitajan kurssi on osa CFPA Europen koulutusohjelmaa, ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Mitä hyödyt kurssista?

Opit hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja ymmärrät henkilöturvallisuuden merkityksen.

Teorian, käytännön, toimintamallien ja simulaattoriharjoittelun kautta tiedät, kuinka tärkeä osa kohteen turvallisuutta palontorjuntatekniikka on kaiken aikaa ja miten ei-toivottuihin erheellisiin ilmoituksiin on reagoitava.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi – toimiva sammutuslaitteisto tuo turvaa

Koulutus on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen huoltoon ja ylläpitoon osallistuville ja laitteistojen vastuuhenkilöille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajan osaamisvastuulla on, että sammutuslaitteistot ovat toimintakunnossa ja että ne tulipalotilanteessa vähintään rajoittavat tulipalon etenemistä tai jopa sammuttavat alkaneen palon.

Kurssin sisältö:

 • Paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
 • Normiston perusteet
 • Tietoa laitteistojen toiminnasta ja rakenteesta
 • Kunnossapito (Ylläpidon suunnittelu ja hallinta)
 • Asianmukainen toiminta laitteistojen kanssa eri tilanteissa
 • Laitteistokokonaisuuteen tutustuminen

Kurssi kestää yhden työpäivän.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi on osa CFPA Europen koulutusohjelmaa, ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Mitä hyödyt kurssista?

Saat valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja apuvälineitä, joiden avulla pystyt välttämään väärästä toimintatavasta aiheutuvia uhkia turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle.

Tunnistat sprinkleri- ja vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja ylläpidon järjestelyt sekä asianmukaisen huollon ja ylläpidon tärkeyden. Tiedät, että sammutuslaitteistot on pidettävä kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaksi tarkoituksen mukaisella tavalla.