Paloturvallisuustekniikan koulutus

Järjestämme koulutuksia

Järjestämme säännöllisesti verkkokoulutuksia ja lähikoulutuksia eri alueilla. Verkkokoulutuksiin voi osallistua ympäri Suomea.

Koulutuskalenterista löydät aikataulut ja sitä kautta voit myös ilmoittautua kursseille.

 

Paloturvallisuustekniikka – sen huolto ja ylläpitäminen

Onko paloturvallisuustekniikan huolto ja ylläpitäminen sinun tehtäväsi? Tältä sivulta löydät tiedot näistä kursseista:

 • Paloilmoittimen hoitajakurssi
 • Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi
 • Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön kurssi
 • Käsisammutinliikkeen vastuuhenkilön tutkinto

Paloilmoittimen hoitajan kurssi – kun paloilmoitin on vastuullasi

Paloilmoittimen hoitajan kurssi on tärkeä koulutus paloilmoittimien huoltoon ja ylläpitoon osallistuville sekä laitteiston käyttäjille, hoitajille ja heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Paloilmoittimen hoitajan osaamisvastuulla on, että paloilmoitinlaitteistot ovat toimintakunnossa. Kurssilla on sekä teoriaopetusta että lähiopetuksena toteutettavaa käytännön harjoittelua paloilmoitinsimulaattoreilla.

Kurssin sisältö:
 • Paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
 • Normiston perusteet
 • Tietoa laitteistojen toiminnasta, rakenteesta ja eroavaisuuksista
 • Toiminta paloilmoittimella eri tilanteissa (myös ei toivottujen ilmoitusten yhteydessä)
 • Kunnossapito (Ylläpidon suunnittelu ja hallinta)
 • Teorian lisäksi kurssilaiset harjoittelevat paloilmoittimen toimintaa oikeilla paloilmoitinsimulaattoreilla.
  Verkkokurssilla ei ole käytännön harjoittelua, vaan perehdytään muutoin eri paloilmoitinkeskusten käyttöön.

Lähikurssi kestää yhden työpäivän. Kurssimaksu on 399 € + alv 24 %. Lähikurssiin sisältyy ennakkotehtävä, jossa tutustutaan oman kohteen materiaaleihin.

Verkkokurssin hinta on 279 euroa + alv. 24 %.

Verkkokurssiin sisältyy 3 tuntia ennakkotehtäviä ja 3½ tuntia verkko-opetusta. Ennakkotehtävät koostuvat itsenäisestä opiskelusta, jossa tutustutaan laitteistojen perusteisiin ja oman kohteen materiaaleihin.

Paloilmoittimen laitteistonhoitajan kurssi on osa CFPA Europen koulutusohjelmaa, ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Mitä hyödyt kurssista?

Opit hyviä turvallisuuskäytäntöjä ja ymmärrät henkilöturvallisuuden merkityksen.

Teorian, käytännön, toimintamallien ja simulaattoriharjoittelun kautta tiedät, kuinka tärkeä osa kohteen turvallisuutta palontorjuntatekniikka on kaiken aikaa ja miten ei-toivottuihin erheellisiin ilmoituksiin on reagoitava.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi – toimiva sammutuslaitteisto tuo turvaa

Koulutus on tarkoitettu sprinkleri- ja vesisumulaitteistojen huoltoon ja ylläpitoon osallistuville ja laitteistojen vastuuhenkilöille sekä heidän tehtävissään toimiville sijaisille.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajan osaamisvastuulla on, että sammutuslaitteistot ovat toimintakunnossa, ja tulipalotilanteessa vähintään rajoittavat tulipalon etenemistä tai jopa sammuttavat alkaneen palon.

Kurssin sisältö:
 • Paloturvallisuuden perusteet ja rakentuminen
 • Normiston perusteet
 • Tietoa laitteistojen toiminnasta ja rakenteesta
 • Kunnossapito (Ylläpidon suunnittelu ja hallinta)
 • Asianmukainen toiminta laitteistojen kanssa eri tilanteissa
 • Laitteistokokonaisuuteen tutustuminen

Kurssi kestää yhden työpäivän. Kurssimaksu on 399 € + alv 24 %.

Sprinkleri- ja vesisumulaitteiston hoitajakurssi on osa CFPA Europen koulutusohjelmaa, ja kurssin suorittamisesta jaetaan eurooppalainen osaamistodistus.

Mitä hyödyt kurssista?

Saat valmiudet toimia sprinkleri- ja vesisumulaitteiston kanssa ja apuvälineitä, joiden avulla pystyt välttämään väärästä toimintatavasta aiheutuvia uhkia turvallisuudelle, omaisuudelle ja ympäristölle.

Tunnistat sprinkleri- ja vesisumulaitteiston toiminnan periaatteet ja ylläpidon järjestelyt sekä asianmukaisen huollon ja ylläpidon tärkeyden. Tiedät, että sammutuslaitteistot on pidettävä kunnossa, jotta ne toimivat tositilanteessa ihmisten ja omaisuuden turvaksi tarkoituksen mukaisella tavalla.