Sosiaali- ja terveysala

Osallistu sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutukseen

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Se soveltuu kotihoitoon sekä erilaisiin tuki- ja hoivapalveluihin niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikääntyneiden kanssa työskenneltäessä. (Aiemmin Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus.)

Koulutus antaa valmiudet vaarojen tunnistamiseen ja arviointiin, onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuustilanteessa toimimiseen.

Koulutuksessa turvallisuutta katsotaan potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta, mutta myös työturvallisuusnäkökulmasta. Siinä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysalan monimuotoiset ympäristöt ja turvallisuusvaatimukset.

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus kestää noin yhden työpäivän

Koulutus voidaan suorittaa joko lähikoulutuksena tai yhdistelmäkoulutuksena, joka sisältää verkko-opintoja ja lähiopetusta. Lähiopetuksena koulutus kestää yhden työpäivän, noin kahdeksan tuntia.

Yhdistelmäkoulutuksessa teet ensin itsenäisesti noin kolmen tunnin verkko-opinnot, jotka voit jaksottaa oman aikataulusi mukaan. Verkko-opinnot tulee olla suoritettu kolmen kuukauden sisällä ennen lähiopetukseen osallistumista. Käytännönläheinen lähiopetus kestää neljä tuntia.

Läpäistyäsi kurssin saat osaamisestasi todistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaajan pätevyytesi kirjataan SPEKin Turvallisuuskorttirekisteriin.

Koulutusta on järjestetty vuodesta 2006, ja se uudistettiin 2021. Kurssin on suorittanut noin 45 000 henkeä (09/2021). Kurssin hinta on 100–150 € (sisältää alv:n), tarkka hinta ilmoitetaan kurssikohtaisesti.

Osallistu sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutukseen!

Koulutuksen sisältö:

 • Koulutuksen tavoitteet, turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen
 • Turvallisuuden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Turvallisuuteen liittyvät vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
  • Lainsäädännön mukainen ilmoitusvelvollisuus: vanhuspalvelulaki, sosiaalihuoltolaki, lastensuojelulaki ja pelastuslaki
 • Vaarojen tunnistaminen ja arviointi
  • Toiminnan turvallisuus
  • Henkilöturvallisuus
  • Toimitilojen ja ympäristön turvallisuus
  • Paloturvallisuus
 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteissa
 • Toiminta uhka- ja onnettomuustilanteiden jälkeen
 • Käytännön harjoitteita (tehtävärastit)
  • Turvallisuuskävely
  • Alkusammutusharjoitus
  • Poistumis- tai suojautumisharjoitus
  • Hätäensiapu
 • Loppukoe ja koulutuksen päättäminen

Räätälöityä koulutusta työpaikalle

Koulutuksia voidaan järjestää myös yrityskohtaisina henkilöstökoulutuksina. Sisältö on sama kuin edellä, mutta sitä voidaan räätälöidä esimerkiksi toimipaikan tai asiakasryhmän mukaan.

Koulutuksia järjestävät itsenäiset ja eri koulutusorganisaatioiden palveluksessa olevat kurssinjohtajat, joiden yhteystiedot löydät alla olevasta linkistä. Koulutuksen hinta vaihtelee järjestäjästä riippuen.

Kouluttaudu turvallisuusosaajakouluttajaksi omaan organisaatioosi

Organisaatiot voivat toteuttaa turvallisuuskoulutuksen myös sisäisesti ja kouluttaa turvallisuuskouluttajan omasta henkilöstöstä. Oma kouluttaja tuntee organisaation ja voi käyttää työpaikkakohtaisia tapausesimerkkejä koulutuksen harjoitteissa. Lisäksi oman kouluttajan käyttö on kustannustehokasta.

Voit hakea kurssinjohtajaksi, jos sinulla on vankka sosiaali- ja terveydenhuollon tai turvallisuusalan tausta, kokemusta opettamisesta sekä perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin. Lisäksi sinulla pitää olla voimassa oleva Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus tai turvakortti.

Kurssinjohtajakoulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto (SPPL).

Kortti kadonnut?

Tarvitsetko uuden sosiaali- ja terveysalan turvakortin? Saat sen verkkokaupastamme hintaan 14,10 € (sis. postikulut).

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus uudistui

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusosaaja -koulutus oli aiemmin Sosiaali- ja terveysalan turvakortti -koulutus. Se uudistettiin vuonna 2021. Uudistuksesta vastasivat Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä SPPL:n sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan kanssa.

SPEK rekisteripalvelut
Avoinna arkisin klo 9–15
Puh. 09 4761 1301
turvallisuuskortit@spek.fi
Kortin hinta 14,10 € (sis. postikulut)