Palontorjuntatekniikka

Asiantuntijaryhmä kehittämässä palontorjuntatekniikkaa

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää paloturvallisuutta ja kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia.

Ryhmään kuuluu palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuudenorganisaatioiden asiantuntijoita.

Ryhmän julkaisemat materiaalit jakavat neuvoja ja informaatiota yleisellä tasolla. Ennakoiva, ohjeistava toiminta ja tiedon jakaminen ovat tärkeitä voimavaroja palontorjunnassa, nyt ja tulevaisuudessa. Yhteinen tieto on kaikkien taito!

Ajatuksia, aiheita, kehittämiskohteita?
Jätä aiheita työryhmälle käsiteltäväksi: tekniikka@spek.fi