Historia

Yli 100 vuotta pelastusalan yhteistoimintaa

Maamme väestömäärän kasvaessa ja kaupunkien määrän lisääntyessä myös kaupunkipalot alkoivat yleistyä. Turku on hyvä esimerkki kaupungista, jota palot ovat koetelleet useasti. Esimerkiksi vuoden 1827 Turun palossa tuhoutui yli 2500 rakennusta. Pitkälti tämän seurauksena maan ensimmäinen palokunta, Turun Vapaaehtoinen Palokunta perustettiin vuonna 1838. Tämän jälkeen VPK-yhdistyksiä syntyi nopeasti eri puolille maatamme.

Oulun 5. yleinen palokuntalaiskokous 1906

Suomalaisen palo-, pelastus- ja väestönsuojeluun liittyvän järjestötoiminnan kannalta vuosi 1906 on keskeinen, sillä Oulun 5. yleisessä palokuntalaiskokouksessa päätettiin tuolloin perustaa Yleinen Palokuntaliitto. Näin sai alkunsa ensimmäinen valtakunnallinen paloalan järjestö, ja vuotta pidetään maamme pelastusalan järjestötoiminnan syntymävuotena. Väestönsuojelun keskusjärjestötyö alkoi vuonna 1927.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK syntyy

Pelastusalan keskusjärjestötoimintaa jatkaa tänä päivänä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, joka on syntynyt Yleisen Palokuntaliiton, sen jälkeläisten ja siihen liittyneen Suomen Palosuojeluyhdistyksen sekä vuonna 1993 silloisen Suomen Palontorjuntaliiton ja toisen keskeisen osa-alueen Suomen Väestönsuojelujärjestön yhdistyessä.