Toimikunnat

Palokuntatoimintaa koordinoivat palokuntatoimikunta, palvelutyöryhmä ja harrastustyöryhmä

Vuoden 2021 alusta lähtien palokuntatoiminnan kehittämiseksi perustettiin asiantuntiajaelimet: palokuntatoimikunta, palvelutyöryhmä ja harrastustyöryhmä. Palokuntatoimikunta korvaa aiemmat valtakunnalliset järjestö-, nais-, nuoriso- ja palokuntakoulutustoimikunnat.

Tulityötoimikunta – tulityöturvallisen työympäristön ylläpitäjä

Tulityötoimikunta pyrkii siihen, että tulityöprosessilla luodaan turvallinen työympäristö. Toimikunta kehittää uusia toimintamalleja tulityöturvallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on, että tulityöstä ei aiheudu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja. SPEKin hallituksen asettamassa tulityötoimikunnassa ovat edustettuina SPEKin lisäksi ainakin seuraavat järjestöt:

  • Kattoliitto
  • Rakennusliitto
  • Finanssiala (FA)
  • Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)

Tulityötoimikunnan tehtävänä on SPEKin hallituksen avustamisen lisäksi kehittää tulityön turvallista tekemistä antamalla asiantuntija-apua järjestön toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja kehittämisessä. Toimikunta seuraa tulityön turvallisen tekemisen kansallista ja kansainvälistä kehitystä.