Toimikunnat

Järjestötoimikunta – palokuntien järjestötyön asiantuntija

Järjestötoimikunnan tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja kehittää valtakunnallista palokuntien tekemää järjestötyötä sekä valmistella keskusjärjestön hallitukselle esityksiä järjestötyöstä.

Palokuntanaistyötoimikunta – palokuntanaistyön kehittäjä

SPEKin hallituksen asettaman valtakunnallisen naistyötoimikunnan tehtävänä on kehittää palokuntanaistyötä valtakunnallisesti. Toimikunta antaa SPEKille palokuntanaistyöhön liittyvää asiantuntija-apua toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja kehittämisessä.

Toimikunta seuraa kansainvälistä ja kansallista kehitystä ja tekee esityksiä hallitukselle toimialansa kehittämiseksi.

Palokuntanuorisotyötoimikunta – palokuntanuorisotyön kehittäjä

Toimikunnan tehtävä on kehittää palokuntanuorisotyötä Suomessa ja suunnitella sekä ohjata valtakunnallista palokuntanuorisotyötä. Toimikunta toimii palokuntanuorisotyön edustajana ja asiantuntijana sekä antaa SPEKille palokuntanuorisotyöhön liittyvää asiantuntija-apua.

Palokuntakoulutustoimikunta – palokuntien koulutustoiminnan edistäjä

Palokuntakoulutustoimikunnan tarkoituksena on ylläpitää, edistää ja kehittää valtakunnallista palokuntien koulutustoimintaa, seurata alan kansainvälistä ja kansallista kehitystä sekä tehdä esityksiä ja antaa hallitukselle sen pyytämät lausunnot toimialaansa kuuluvista asioista.

Tulityötoimikunta – tulityöturvallisen työympäristön ylläpitäjä

Tulityötoimikunta pyrkii siihen, että tulityöprosessilla luodaan turvallinen työympäristö. Toimikunta kehittää uusia toimintamalleja tulityöturvallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on, että tulityöstä ei aiheudu henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoja.

SPEKin hallituksen asettamassa tulityötoimikunnassa ovat edustettuina SPEKin lisäksi ainakin seuraavat järjestöt:

  • Kattoliitto
  • Rakennusliitto
  • Finanssiala (FA)
  • Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)

Tulityötoimikunnan tehtävänä on SPEKin hallituksen avustamisen lisäksi kehittää tulityön turvallista tekemistä antamalla asiantuntija-apua järjestön toiminnan suunnittelussa, valmistelussa ja kehittämisessä.

Toimikunta seuraa tulityön turvallisen tekemisen kansallista ja kansainvälistä kehitystä.