Pelastushenkilöstön koulutus

Pelastushenkilöstön koulutusta palokuntalaisille ja ammattilaisille

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja SPEK. Pelastusliitot järjestävät myös täydennyskoulutusta palokunnille.

Katso koulutukset pelastusliittojen sivuilta:

Ammattipelastajien koulutuksesta huolehtivat Pelastusopisto Kuopiossa ja Pelastuskoulu Helsingissä. SPEK tarjoaa ammattipelastajille täydennyskoulutusta erikseen ilmoitettavilla kursseilla.

Kouluttajakoulutus siirtyi Pelastusopistolle

Vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön kouluttajien koulutus siirtyi SPEKiltä Pelastusopistolle vuoden 2019 alusta. Siirtymäkausi jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Nykyiset SPEKin kurssinjohtajat voivat toimia vastaavina kouluttajina siirtymäkauden ajan, mikäli nämä edellytykset täyttyvät:

  • Vastaava kouluttaja on ilmoittautunut Pelastusopiston kouluttajarekisteriin.
  • Vastaava kouluttaja on osallistunut Pelastusopiston järjestämään kurssikohtaiseen seminaariin, kun uusi kurssiaineisto on julkaistu.

SPEK järjestää täydennyskoulutusta sopimuspalokunnan koulutuksesta vastaaville ja kouluttajille. Löydät linkkejä koulutusmateriaaleihin tämän sivun lopusta.

Vuonna 2013 hyväksytty opetussuunnitelma on vielä käytössä

Pelastusopisto on laatinut uudet opetussuunnitelmat. Siirtymäsäännös sallii kuitenkin koulutuksenjärjestäjien kouluttaa aiemman, vuonna 2013 hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti, kunnes Pelastusopisto on laatinut uudet koulutusmateriaalit vastaavien kouluttajien käyttöön.

Toistaiseksi käytössä olevassa opetussuunnitelmassa on kuvattu kurssit, jotka jakautuvat

• perehdytyskoulutukseen
• miehistön peruskoulutukseen
• miehistön täydennyskoulutukseen
• alipäällystön ja muun päällystön peruskoulutukseen
• alipäällystön täydennyskoulutukseen ja
• sopimuspalokunnan päällikön peruskoulutukseen

Tästä linkistä pääset Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaan:

Pelastusopiston koulutusmateriaaliuudistus etenee

Pelastusopisto on uudistanut Savusukelluskurssin ja Pelastustoiminnan peruskurssin koulutusmateriaalit. Pelastustoiminnan peruskurssi tunnettiin aiemmin nimellä Sammutustyökurssi.

Pelastusopiston laatimaan Sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä linkistä: