Pelastushenkilöstön koulutus

Pelastushenkilöstön koulutusta palokuntalaisille ja ammattilaisille

Pelastustoimintaan osallistuvien palokuntalaisten eli vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusta järjestävät alueelliset pelastusliitot ja SPEK. Pelastusliitot järjestävät myös täydennyskoulutusta palokunnille.

Katso koulutukset pelastusliittojen sivuilta:

Ammattipelastajien koulutuksesta huolehtivat Pelastusopisto Kuopiossa ja Pelastuskoulu Helsingissä.

Kouluttajakoulutus siirtyi Pelastusopistolle

Vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön kouluttajien koulutus siirtyi SPEKiltä Pelastusopistolle vuoden 2019 alusta. Siirtymäkausi jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka. Nykyiset SPEKin kurssinjohtajat voivat toimia vastaavina kouluttajina siirtymäkauden ajan, mikäli nämä edellytykset täyttyvät:

  • Vastaava kouluttaja on ilmoittautunut Pelastusopiston kouluttajarekisteriin.
  • Vastaava kouluttaja on osallistunut Pelastusopiston järjestämään kurssikohtaiseen seminaariin, kun uusi kurssiaineisto on julkaistu.

SPEK järjestää täydennyskoulutusta sopimuspalokunnan koulutuksesta vastaaville ja kouluttajille. Löydät linkkejä koulutusmateriaaleihin tämän sivun lopusta.

Pelastusopiston koulutusmateriaaliuudistus etenee

Pelastusopisto on uudistanut

  • pelastustoiminnan peruskurssin
  • savusukelluskurssin
  • tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettomuuksista -kurssin
  • putoamisvaarallisella alueella työskentely 1 -kurssin ja
  • pintapelastuskurssin materiaalit

Pelastustoiminnan peruskurssi tunnettiin aiemmin nimellä sammutustyökurssi ja tieliikennepelastaminen henkilöauto-onnettomuuksista -kurssi tunnettiin nimellä pelastustyökurssi.

Pelastusopiston laatimaan Sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmään ja opetussuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä linkistä:

Vuonna 2013 hyväksytty opetussuunnitelma on vielä käytössä

Pelastusopisto on laatinut uuden opetussuunnitelman. Siirtymäsäännös sallii kuitenkin koulutuksenjärjestäjien kouluttaa aiemman, vuonna 2013 hyväksytyn opetussuunnitelman mukaisesti paitsi yllämainittujen viiden kurssimateriaalin osalta.

Tästä linkistä pääset Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaan: