BFireSafe@School

BFireSafe@School-hankkeessa opetetaan paloturvallisuutta

Yhteishankkeen tavoitteena on kehittää uudentyyppinen ja Euroopan laajuinen paloturvallisuuden opetuspaketti toisen asteen (meillä yläasteen) oppilaitosten opettajille ja oppilaille.

Euroopassa ei ole yhtenäistä, standardoitua paloturvallisuusopetusta toisen asteen oppilaitoksissa. Suurin osa opetuksesta annetaan ainoastaan luokkamuotoisena opetuksena.

Opetusta nykyaikaisin, digitaalisin menetelmin

Hankkeessa paloturvallisuutta opetetaan monin eri menetelmin: luokkahuoneen lisäksi verkko-opiskeluna, sovelluksen avulla sekä oppimisen hallintajärjestelmän kautta. Lisäksi vertaisoppimista edistetään eTwinning -portaalin kautta.

Mukana olevat associate-kumppanit ja koulut testaavat paloturvallisuuskurssin pilottia ja muita projektissa kehitettäviä tuotoksia. Projektin lopussa jokaisessa mukana olevassa maassa järjestetään multiplier-tapahtuma, jossa projektin tuotoksia välitetään kansallisesti eteenpäin esim. muille kouluille, lautakunnille ja virkamiehille. Lisäksi Brysselissä järjestetään vastaava tapahtuma, jossa tulokset jaetaan EU-tasolle.

Kouluille tuotetaan paloturvallisuuskurssi ja opettajien materiaalit seitsemällä eri kielellä.

Hanke kestää 30 kuukautta, ja sen rahoitus tulee Erasmus+ -instrumentista. Suomesta hankkeessa on mukana Hyrylän yläaste.

Hankkeen tulokset:

 • Uusi paloturvallisuuden (luokkamuotoinen) kurssi toisen asteen oppilaille seitsemällä eri kielellä
 • Opettajien materiaalipaketti kyseisen kurssin opettamiseen seitsemällä eri kielellä (tuntisuunnitelmat jne.)
 • Verkossa oleva e-opetustyökalu oppilaille lisämateriaaliksi
 • Oppimisen hallintajärjestelmä ja sovellus verkko-oppimiseen
 • Koulujen evakuointivideo oppilaille, opettajille ja koulun henkilökunnalle seitsemällä eri kielellä
 • Jaettavaa materiaalia multiplier-tapahtumiin projektin lopussa
 • Projektin nettisivut, jossa kerrotaan projektin etenemisestä ja jaetaan materiaaleja

Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Paloturvallisuustietoisuuden lisääminen toisen asteen oppilaitoksissa jakamalla parhaita käytäntöjä ja käyttämällä innovatiivisia, digitaalisia oppimismenetelmiä
 • Toisen asteen oppilaitosten oppilaiden ja opettajien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen
 • Teknologian soveltaminen uusien lähestymistapojen käyttöönottamiseen ja monitorointiin oppimisen edistämiseksi vertaisverkoston avulla
 • Osoittaa käytännössä, miten tehokkaasti uudet teknologiat voivat parantaa oppilaiden ja opettajien motivaatiota oppia paloturvallisuudesta.

Yhteyshenkilöt:

Juha Hassila, turvallisuusviestinnän asiantuntija

Hankekumppanit:

 • Department of Housing, Planning, Community and Local Government, Irlanti (projektikoordinaattori)
 • Frederiksborg Brand Og Redning, Tanska
 • Hulpverleningszone Centrum (Oost-Vlaanderen), Belgia
 • Diputacion Foral De Bizkaia, Espanja
 • UAB Learnkey, Liettua
 • Stadt Dortmund, Saksa
 • Trinity College Dublin, Irlanti