Öljyntorjunta

Öljyntorjunta – vapaaehtoisten rooli on tärkeä

Öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta vapaaehtoisilla on tärkeä rooli käytännön tehtävissä erityisesti laaja-alaisessa, pitkäkestoisessa tai paikallisesti merkittävässä öljyonnettomuudessa.

Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöhön on kehitetty toimintamalli, joka oli osa Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hanketta 2014–2015. Hankkeen tuloksena tuotettiin alla olevat materiaalit, jotka päivitettiin vuonna 2019 ja jotka ovat vapaasti käytettävissäsi.