Öljyntorjunta

Öljyntorjunta – vapaaehtoisten rooli on tärkeä

Öljyntorjuntaan varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta vapaaehtoisilla on tärkeä rooli käytännön tehtävissä erityisesti laaja-alaisessa, pitkäkestoisessa tai paikallisesti merkittävässä öljyonnettomuudessa.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeessa selvennettiin vapaaehtoisten käyttöä öljyonnettomuudessa ja kehitettiin toimintamalli viranomaisten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Hanke toteutettiin 2014-2015, ja sen tuloksena tuotettiin myös alla olevat materiaalit, jotka päivitettiin vuonna 2019.