Toimintamallit

Perehdy kehitysryhmän suosittelemiin toimintamalleihin.

Muiden työryhmien suosittelemat toimintamallit

Paloilmoitinsuositusryhmä

Paloilmotissuositusryhmä on Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön yhteydessä toimiva paloilmoitinalaan liittyviä suosituksia antava elin.

Tarkastuslaitosten työryhmät

Työryhmien tarkoituksena on yhtenäistää paloilmoittimiin ja sammutuslaitteistoihin liittyviä tarkastuskäytäntöjä ja lisätä tarkastuslaitosten yhteistyötä.