Uutiset

Vuoden Palomieheksi 2020 valitun Mikko Saastamoisen intohimo kohdistuu autoihin, mutta ei ajamisen vaan pelastamisen näkökulmasta. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen vuoromestarin erikoisosaamista on tieliikennepelastaminen ja autojen uudet teknologiat, joista hän kouluttaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hänen tavoitteenaan on, että Suomessa tieliikennepelastaminen pysyy kansainvälisestikin korkealla tasolla.

Vuoden Palomies 2020 Mikko Saastamoinen.
Kuva: Pelastustieto

Mikko Saastamoiselle tieliikennepelastaminen ja autojen teknologian edistyminen ovat tarjonneet inspiroivan tehtäväkentän, joka vaatii häntä kehittämään sekä itseään että toimintaa jatkuvasti.

– Pahinta, mitä voidaan tehdä, on ajatella ja toimia sen mukaisesti, että ”näin on ennenkin tehty”. Siten saatetaan aiheuttaa turvallisuusriski niin potilaalle kuin itsellekin, sanoo Vuoden Palomies 2020 vakavana ja valaisee asiaa esimerkillä:

– Kun kaasubussi syttyy palamaan, se muuttuu liekinheittimeksi ja on iso riski myös lähistön jalankulkijoille.

Kansainvälisten tietojen ja oppien välittäjä

Saastamoisen ansiot tieliikennepelastamisessa kiteytyvät pitkälti sekä kouluttamiseen että kansainväliseen yhteistyöhön. Aiheeseen perehtyminen käynnistyi reilu kymmenen vuotta sitten, kun hän lähti Ruotsiin raskaan kaluston pelastamisen kurssille.

Sen jälkeen kansainvälinen yhteistyö on vienyt hänet lukuisille ulkomaanmatkoille; Saksaan, Hollantiin, Ranskaan, Portugaliin. Alussa ensin kouluttautumaan ja oppimaan, sitten luennoimaan, kouluttamaan ja ylläpitämään osaamistaan ja hankittuja verkostoja.

– Suomessa olen parhaimmillaan pitänyt yli sata koulutusta vuodessa ja nyt koronavuonna joitakin kymmeniä, kertoo Saastamoinen, jonka koulutettavana on ollut sopimuspalokuntalaisia ja ammattipalomiehiä, ensihoitajia, poliiseja ja rajavartiolaitoksen henkilöstöä.

Eurooppalaiset verkostot tarjoavat merkittäviä etuja

Autojen teknologia menee koko ajan hurjasti eteenpäin, ja kouluttajan on pysyttävä menossa mukana. Hyvät kansainväliset verkostot ja kontaktit ovat tarjonneet poikkeuksellisia etuja.

– Renaultin tehtaan turvallisuusjohtaja lahjoitti Suomeen koulutuskäyttöön viimeisintä tekniikkaa edustavia tehdasuusia autoja. Tästä on valtava hyöty koulutettaville, jotka saattavat törmätä yhtä uusiin autoihin seuraavan kerran vasta pelastustehtävässä, Saastamoinen painottaa.

Mikko Saastamoinen esittelee käyttövoimatarroja.

Saastamoinen on myös ollut mukana laatimassa kansainvälistä standardia ajoneuvojen merkitsemisestä käyttövoimatarralla. Kyseessä on pelastusalan kansainvälisen kattojärjestön CTIF:n hanke, jonka ansiosta ensimmäiset käyttövoimatarrat otettiin käyttöön Belgiassa 2018 ja Suomessa tänä vuonna. Tavoitteena on maailmanlaajuinen turvallisuusstandardi, joka liittyy edellä esitettyyn kaasubussiesimerkkiin.

– Kun bussiin tai kuorma-autoon on merkitty, mikä sen käyttövoima on, pelastushenkilöstö tietää, miten sen kanssa toimitaan. Sähkö- ja kaasuautot ovat täysin erilaisia kuin bensiinillä tai dieselillä toimivat, Saastamoinen sanoo.

Vuoden Palomies on tunnustuksenosoitus esimerkillisestä toiminnasta, erityistä tunnustusta ansaitsevan pelastustehtävän suorituksesta tai muusta teosta, joka kohottaa pelastusalan, pelastuslaitosten tai palokuntien arvonantoa. Valinnan tekee vuosittain toimikunta, johon kuuluu edustaja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK), Suomen Palopäällystöliitosta (SPPL), Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta (JHL) ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitosta (SSPL). Vuoden Palomies on valittu vuodesta 1982 lähtien.

Lue myös