Nyheter

Mikko Saastamoinen, som utsetts till Årets Brandman 2020, har en passion för bilar, men inte ur körsynpunkt, utan ur räddningssynpunkt. Saastamoinen, skiftmästare vid Södra Karelens räddningsverk, är specialiserad på vägtrafikräddning och ny teknik i bilar, vilket han undervisar i både i Finland och utomlands. Hans mål är att vägtrafikräddningen i Finland ska hålla kvar sin höga nivå även ur ett internationellt perspektiv.

Vuoden Palomies 2020 Mikko Saastamoinen.
Kuva: Pelastustieto

Vägtrafikräddningen och framstegen inom biltekniken utgör ett inspirerande arbetsfält för Mikko Saastamoinen. Båda områdena kräver att han fortgående utvecklar både sig själv och verksamheten.

– Det värsta man kan göra är att tänka och agera i enlighet med att “så här har vi alltid gjort”. Det kan innebära en säkerhetsrisk både för patienten och en själv, säger Årets brandman 2020 allvarligt och lyfter fram ett exempel:

– När en gasdriven buss fattar eld förvandlas den till en eldkastare och utgör en stor risk också för fotgängare i närheten.

Förmedlare av internationell information och kunskap

Saastamoinens förtjänster inom vägtrafikräddningen omfattar till stor del både undervisning och internationellt samarbete. Intresset för ämnet vaknade för drygt tio år sedan när han åkte till Sverige på en räddningskurs för tunga fordon.

Sedan dess har det internationella samarbetet tagit honom på ett flertal utlandsresor till Tyskland, Holland, Frankrike och Portugal. Till en början handlade resorna mest om att utbilda och lära sig, senare om att föreläsa och upprätthålla kunskaperna och nätverken.

– I bästa fall har jag dragit över 100 utbildningar per år i Finland och nu under coronan ett tiotal, berättar Saastamoinen, som har utbildat avtalsbrandkårister och yrkesbrandmän, akutvårdare, poliser och gränsbevakningspersonal.

Betydande fördelar genom europeiska nätverk

Mikko Saastamoinen esittelee käyttövoimatarroja.

Bilarnas teknik fortsätter att utvecklas i snabb takt, och en utbildare måste hänga med i svängen. Goda internationella nätverk och kontakter är till stor fördel.

– Säkerhetschefen för Renaultfabriken donerade fabriksnya bilar med den senaste tekniken till Finland i utbildningssyfte. Sådant är till enorm nytta för dem som deltar i utbildningen, som kan stöta på lika nya bilar nästa gång som de rycker ut på ett räddningsuppdrag, framhåller Saastamoinen.

Saastamoinen har också varit med och utarbetat en internationell standard för märkning av fordon med en drivmedelsdekal. Projektet drivs av CTIF, den internationella takorganisationen för räddningsbranschen, som gjorde det möjligt att de första drivmedelsdekalerna togs i användning i Belgien 2018 och i Finland i år. Målet är en global säkerhetsstandard som har anknytning till det ovannämnda exemplet med gasbussen.