Uutiset

Kahdeksasluokkalaisten NouHätä!-kampanjan alueelliset erot osallistuvien koulujen määrissä ovat suuria. Nuoret oppivat NouHätä!-oppitunneilla muun muassa onnettomuuksissa toimimista ja tulipalojen ehkäisyä. Joillakin alueilla koko ikäluokka saa opetusta ja joillakin osallistuvien koulujen määrä on puolet tai jopa alle. Kampanjaan on ilmoittautunut 517 koulua. Ilmoittautuminen päättyy 10.2. (Ilmoittautuneiden määrää ja ilmoittautumisen päättymispäivää päivitetty 2.2.)

NouHätä!-kampanjan sivuilla alueellinen kisailu mukaan ilmoittautuneiden koulujen määristä huipentuu ilmoittautumisajan loppumetreillä. Keski-Pohjanmaan alueelta ovat jo kaikki yläkoulut ilmoittautuneet mukaan tämän vuoden kampanjaan. Kymenlaakson osallistumisaste on ylittänyt 90 prosenttia ja Etelä-Karjalasta kouluja on mukana 75 prosenttia.

– Joillakin alueilla on havaittavissa hienoa kirimistä. Esimerkiksi Lapista ilmoittautuu tällä hetkellä lähes joka päivä vähintään yksi koulu mukaan NouHätä!-kampanjaan, sanoo kampanjalähettiläs Risto Vesalainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

Kevään 2022 sadan prosentin alueita olivat Jokilaaksojen, Pohjois-Karjalan ja Kymenlaakson alueet. Tilannetta voi seurata NouHätä!-kampanjan verkkosivuilta.

Kaikilla kahdeksasluokkalaisilla on oikeus saada NouHätä!-oppia

Vuonna 2022 NouHätään osallistui noin 75 prosenttia koulusta ja kahdeksasluokkalaisista. Kampanjan tavoitteena on, että opetusta annettaisiin kaikille kahdeksasluokkalaisille. NouHädässä käsiteltävät asiat kuuluvat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

– Kampanjaan osallistuminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, kun nuoret osaavat toimia fiksusti koulutuksen jälkeen ja myös aikuisina. Koulutuksen avulla nuoret oppivat tulipalojen ehkäisyä, tulipaloissa ja onnettomuuksissa toimimista sekä erilaisiin häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin tai myrskyihin, varautumista, Vesalainen kertoo.

– Kun nuori on saanut NouHätä!-opetusta, hänellä ei mene hätätilanteessa sormi suuhun. Hän osaa auttaa muita onnettomuuteen joutuneita, pelastaa, hälyttää apua ja tehdä alkusammutuksen. Ne eivät ole koskaan huonoja taitoa, Vesalainen painottaa.

NouHätä!-kampanjassa on upouudet opetusmateriaalit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Kun yläkoulu on ilmoittautunut mukaan NouHätä!-kampanjaan sen verkkosivuilla, tieto välitetään alueen pelastuslaitokselle. Koulu ja pelastuslaitos voivat sopia keskenään, miten opetus järjestetään.

– Opetusta voi antaa pelastuslaitoksen kouluttaja tai opettaja voi itsekin opettaa, sanoo Vesalainen.

NouHädällä on upouudet opetusmateriaalit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kampanjan verkkosivuilla. Opetusdiat on ajanmukaistettu, ja opettajia ja kouluttajia varten on laadittu selkeät tuntisuunnitelmat. Opetusdiojen ilme on modernisoitu ja materiaalit vastaavat entistä paremmin saavutettavuuskriteereitä.

NouHätä! huipentuu jälleen kevätlukukaudella valtakunnallisiin pelastustaitokilpailuihin. Tänä lukuvuonna alkukarsinnat suoritetaan verkossa. Aluekilpailut mitellään hyvinvointialueittain perinteisinä kilpailuina teoriaosuuksineen ja rastitehtävineen. Jokaisen alueen paras joukkue pääsee loppukilpailuun Kuopioon.

NouHätä!-kampanjan järjestävät pelastuslaitokset ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä sisäministeriön, Opetushallituksen, Pelastusopiston, pelastusliittojen ja Suomen Palopäällystöliiton kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto.

Lue myös