Uutiset

Hoitoalan rakennuksissa olevien ihmisten turvallisuus hätätilanteessa vaatii erityisiä toimia lain mukaan. Arvioiden mukaan noin joka neljännessä lain velvoittamassa kohteessa hätätilanteesta poistumisen turvallisuus ei ole vaatimusten mukaisella tasolla. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on julkaissut poistumisturvallisuusselvityksestä uudistetun oppaan, jonka avulla asiakkaiden turvallisuus voidaan varmistaa.

Laitoksen käytävä, jonka katossa on vihreä varatiekyltti.

Tulipalon syttymisen jälkeen turvallinen poistumisaika on lyhimmillään 2–3 minuuttia. Hoitolaitoksessa tai esimerkiksi sairaalassa nuo ensiminuutit ovat erityisen haastavia, sillä asukkailla on usein erilaisia rajoitteita, jotka hidastavat poistumista. Automaattinen sammutuslaitteisto pidentää jonkin verran turvallisen poistumisen aikaa, mutta siitä huolimatta syttymistilasta pitää poistua suunnitelman mukaisesti.

– Huonolla valmistautumisella ja henkilökunnan koulutuksen puutteella voi olla suoria vaikutuksia ihmisten turvallisuuteen, aineellisiin vahinkoihin ja toiminnan jatkuvuuteen, johtava asiantuntija Kari Telaranta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä toteaa.

Poistumisselvitykseen velvoitetut kohteet ovat tyypillisesti laitosmaisia toimintayksikköjä, joissa asukashuoneiden palonkesto on yleensä 15 minuuttia. Siksi ripeä poistuminen syttymistilasta on tärkeää.

Paloturvallisuus hoitoalalla on heikentynyt

SPEKin syksyllä julkaiseman tutkimuksen perusteella hoitoalan paloturvallisuus on heikentynyt. Hoitoalan rakennuksissa syttyi enemmän tulipaloja vuosina 2014–2020 kuin 2000-luvun alussa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä ei ole aina mahdollisuutta osallistua turvallisuuskoulutukseen.

– Paloturvallisuuden perusteet kuuluvat jokaisen sote-alan ammattilaisen osaamiseen, SPEKin projektikoordinaattori Suvi Fried sanoo.

Fried huomauttaa, että myös usein käytettyjen sijaisten ja määräaikaisten turvallisuusosaamisesta tulee pitää huolta.

Hoitoalan tulipalot ovat aiheuttaneet merkittäviä aineellisia vahinkoja ja toiminnan häiriintymistä

Naistenklinikan tulipalo maaliskuun alussa on yksi esimerkki siitä, että onnettomuuksia sattuu myös sairaaloissa ja muissa kohteissa, joiden täytyy tehdä poistumisturvallisuusselvitys.

Henkilövahingot ovat Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostusten mukaan jääneet näissä tilanteissa viime vuosina vähäisiksi. Aineelliset vahingot ovat kuitenkin olleet merkittäviä. Ne koostuvat kiinteistöjen vaurioiden korjaamisesta, toimintayksikön toiminnan tauosta sekä toimintahäiriöistä. Ainakin osalle asukkaita on täytynyt myös järjestää väliaikainen majoitus.

Tuetun asumisen kohteissa tapahtuneista paloista tuhoisin oli vuonna 2008 Espoossa tapahtunut tukiasunnon tulipalo, jossa kuoli 5 henkeä. Pääsyy kuolemiin oli se, etteivät asunnossa olleet henkilöt päässeet tulen syttymisen jälkeen poistumaan rakennuksesta.

Hätätilanteesta poistuminen turvalliseen paikkaan vaatii havaintokykyä, liikkumiskykyä ja ymmärrystä. Jos ihmisen on vaikea havaita tulipaloa tai muuta hätätilannetta, seurata poistumisreittiä, nousta ylös tai ymmärtää ohjeita, hänen on vaikea pelastautua ilman apua.

Kenen tulee tehdä poistumisturvallisuusselvitys?

 • Sairaalat
 • Erilaiset asumisyksiköt, joiden toiminnasta vastaa toiminnanharjoittaja
  • Palvelu- ja tuettu asuminen
  • Ympärivuorokautinen palveluasuminen
  • Yhteisöllinen asuminen
 • Hoitolaitokset
 • Lasten ja nuorten laitokset ja ammatillinen perhehoito
 • Lastensuojelun yksiköt
 • Suljetut rangaistuslaitokset

Lue myös