Uutiset

Uusi Palojärki-oppimateriaali helpottaa paloturvallisuusopetusta alakoulujen ensimmäisellä ja toisella luokalla. Oppimateriaalit käsittelevät tulipalosta pelastautumista ja tulipalon ehkäisemistä ikätasoisesti, ja opettajat voivat tuoda niiden avulla tärkeän mutta hankalanoloisen aiheen pienten oppilaiden opetukseen. Palojärki-aineistot ja niihin liittyvät oppituntisuunnitelmat on tuottanut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Palojärki on Educa-messuilla 27.–28.1. osastolla 7n111.

Monet pienet alakoululaiset ovat osan päivästä yksin kotona. Hätätilanteessa nopea toiminta voi olla elintärkeää ja lapsen oma turvallisuusosaaminen tarpeen.

– Vaikka aikuinen on vastuussa lapsen ja perheen turvallisuudesta, on lapsen pystyvyyden tunteen vahvistaminen tärkeää. Onhan se hyvä, että lapsi tietää, mitä pitää tehdä, jos palovaroitin hälyttää tai jos kaveri on kaatunut polkupyörällä ja satuttanut itsensä, sanoo Juha Hassila, SPEKin turvallisuusviestinnän asiantuntija.

Palojärki-oppitunneilla on kivoja tarinoita ja kiinnostavia tehtäviä

Palojärki pitää sisällään kolmen oppitunnin ja yhden kertaustunnin valmiit oppituntipaketit. Oppilaille on kuunneltavia tarinoita, videoita ja monenlaisia tehtäviä. Oppitunteja on ollut mukana suunnittelemassa pitkän uran luokanopettajana tehnyt Outi Kunnamo.

– Halusimme luoda oppilaille kivoja ja kiinnostavia oppitunteja ja antaa opettajille mahdollisimman helpon tavan ottaa aineistot käyttöön. Pilottikokeilusta saadun palautteen mukaan myös sijainen voi hyödyntää aineistoa ilman isompia etukäteisvalmisteluja, toteaa Kunnamo.

Ensimmäisellä oppitunnilla tutustutaan palovaroittimeen ja mietitään, milloin soitetaan hätänumeroon 112. Toisella tunnilla opitaan, miten täytyy toimia, jos palovaroitin hälyttää. Kolmannella tunnilla selvitetään, mistä tulipalot voivat saada alkunsa ja miten niitä voidaan estää.

Palojärki voi olla monissa kouluissa uusi aluevaltaus paloturvallisuuden puolelle

Palojärki-oppiaineisto liittyy perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen kokonaisuuteen, jossa korostuvat itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Opetussuunnitelman mukaan koulun kahdella ensimmäisellä luokalla opitaan omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujuvuuteen liittyviä perusasioita.

– Paloturvallisuutta ei pikkukoululaisille välttämättä juuri opeteta. Siksi haluamme tarjota siihen mahdollisuuden ja täydentää alaluokkien turvallisuusopetusta paloturvallisuuden aiheilla ja varsinkin ennaltaehkäisevällä otteella, SPEKin Hassila sanoo.

SPEK on toteuttanut yli 25 vuotta ennaltaehkäisevää paloturvallisuuskasvatusta peruskoulujen kahdeksasluokkalaisten parissa NouHätä!-turvallisuuskampanjalla, joka on suurin yhdelle ikäluokalle suunnattu kampanja peruskouluissa.

Palojärki-oppimateriaalin tuotannon on rahoittanut LähiTapiola Uusimaa, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö ja Palosuojelun edistämissäätiö.

Lue myös