Uutiset

Turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työyhteisön päivittäisiin rutiineihin. Olennaisinta siinä on suunnittelu ja toimenpiteet ennen kuin onnettomuudet niihin opettavat. Uudistetussa työpaikkojen pelastussuunnitelmaoppaassa annetaan ohjeita työpaikoille pelastussuunnitelman laadintaan ja ennaltaehkäisevän turvallisuustyön edistämiseen.

Oppaan ohjeet perustuvat pelastuslainsäädäntöön, ja niitä voidaan ja kannattaa soveltaa yrityksen, laitoksen tai muun työyhteisön koon, toiminnan laadun ja erilaisten turvallisuustarpeiden mukaan.

Työpaikalla turvallisuustyö aloitetaan kartoittamalla toimintaan ja kiinteistöön liittyviä vaaroja ja riskejä. Vain vaarat tunnistamalla voidaan pyrkiä ehkäisemään niiden toteutuminen. Myös toiminta vaaratilanteissa tulee olla suunniteltu etukäteen ja jokaisen tulee osata toimia.

Onnettomuudet ja vahingot johtuvat usein ihmisen omasta toiminnasta, tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Vaaratilanteita voidaan vähentää ja rajoittaa parhaiten vaikuttamalla asenteisiin ja toimintatapoihin. Pienikin korjaus tai asennemuutos voi estää ison vahingon.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottaman oppaan ovat kirjoittaneet asiantuntijat Ira Pasi, Mikael Huhtala, Ilpo Leino ja Jarmo Majamaa.

Lue myös