Uutiset

Monet taloyhtiöt suunnittelevat nyt keväällä palovaroitinvastuun siirtymistä kiinteistön omistajalle. Viimeistään vuoden 2026 alussa vastuu toimivista palovaroittimista on taloyhtiöillä, mutta monet ovat ottaneet jo etumatkaa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkaissut tietoa taloyhtiöiden avuksi. SPEK muistuttaa sekä taloyhtiöitä että asukkaita olemaan keväällä tarkkana siitä, että palovaroittimia hankitaan turvallisuuden kannalta riittävä määrä.

Katossa oleva palovaroitin, jonka ympärillä on savua.

Pelastuslain uudistus tuo muutoksen, joka koskettaa suurta osaa Suomea. Aiemmin palovaroittimet ovat olleet taloyhtiön vastuulla vain viime vuosien uudisrakentamisessa, mutta nyt koko maassa uusitaan varoittimia urakalla jokaiseen asuntoon.

Taloyhtiön kannalta tämä tarkoittaa selvityksiä asunnoissa jo olevista palovaroittimista sekä päätöksiä siitä, millaiset varoittimet ja kuinka monta varoitinta hankitaan.

– On selvää, että taloyhtiöt miettivät kustannuksia. Väärässä paikassa säästäminen voi kuitenkin tuoda merkittäviä kustannuksia, SPEKin vanhempi asiantuntija Ilpo Leino toteaa.

Yhden asunnon tulipalo voi aiheuttaa palon leviämisen muihin asuntoihin, ihmishenkien menetyksiä, vahinkoa naapuriasuntoihin tulen, savun ja sammutusveden vuoksi, jopa yli vuoden remontit ja asumiskelvottomuuden sekä vuokranantajien vuokratulojen keskeytymistä.

Kustannus yhdestä varoittimesta on mitätön yhden tulipalon kuluihin verrattuna.

Vähemmän tunnettu fakta palovaroitinvastuusta unohtuu monelta

Moni taloyhtiöpäättäjä tuntee laissa mainitun minimin, jonka mukaan palovaroitin tulee asentaa jokaiseen alkavaan 60 neliöön sekä kaikkiin kerroksiin. Vähemmän tunnettu asia on se, että asetus ohjaa tarkastelemaan myös asunnon muotoa ja paloriskejä.

– Tulipalossa pelastautuminen on hyvin pienestä ajasta kiinni. Kauempana oleva palovaroitin ei havaitse paloa yhtä nopeasti ja savun kulkuun voi vaikuttaa esimerkiksi suljettu ovi, kattopalkki tai muut fyysiset esteet, Leino kertoo.

Tulisi myös miettiä sitä, missä on erityisiä paloriskejä kuten sähkö- ja akkulaitteita ja niiden latauspaikkoja.

Palovaroitin kannattaa asentaa ainakin joka makuuhuoneeseen ja eteiseen

– On poikkeuksellista, että yksi palovaroitin riittäisi 60 neliöön. Asukkaiden kannattaa nyt kiinnostua siitä, millaisia päätöksiä heidän turvallisuutensa osalta tehdään. Esimerkiksi joka makuuhuoneessa on syytä olla varoitin, koska ihminen on erityisessä riskissä nukkuessaan, Leino toteaa.

Palovaroittimen äänen havaitseminen, muiden huomion herättäminen ja paikalta poistuminen vie enemmän aikaa unenpöpperössä. SPEKin suositus onkin asentaa palovaroitin ainakin jokaiseen makuuhuoneiseen ja eteiseen.

Eteiseen palovaroitin tulee laittaa siksi, että se on poistumisreitti hädän keskellä. Jos siellä syttyy tulipalo, jota ei havaita nopeasti, voi olla liian myöhäistä päästä pakenemaan eteisen kautta turvaan.

Kuuden kohdan muistilista auttaa taloyhtiöitä ottamaan palovaroittimet vastuulleen

SPEK on julkaissut taloyhtiöille tietopaketin palovaroitinvastuun siirtymisestä verkkosivuillaan. Sivuilla olevan tiedon koostamiseen ovat osallistuneet Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy, Isännöintiliitto, Invalidiliitto, Kuurojen Liitto, Näkövammaisten liitto, Suomen Palopäällystöliitto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.

Kuuden kohdan muistilista taloyhtiölle

  • Tehkää nykytilanteesta kartoitus.
  • Määritelkää, mitä ominaisuuksia palovaroittimilta ja niiden paristoilta haluatte.
  • Laskekaa tarvittavien palovaroittimien määrä.
  • Laatikaa suunnitelma palovaroittimien asentamiseksi.
  • Laatikaa suunnitelma ylläpitoa varten.
    • Palovaroittimien huolto ja kunnossapito suunnitellaan valmistajan tai maahantuojan ohjeita hyödyntäen.
    • Huollon ja kunnossapidon toteutumista on hyvä seurata kirjallisesti.
  • Laatikaa selkeät ohjeet asukkaille mm. testauksesta ja vikatilanteista ilmoittamisesta.

Lue myös