Uutiset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on aloittanut lyhytaikaiseen vuokramajoitukseen, kuten vuokramökkeihin ja Airbnb-asuntoihin liittyvän paloturvallisuusohjeistuksen valmistelun. Ohjeistus laaditaan kansainvälisessä yhteistyössä neljän muun maan, Belgian, Italian, Slovenian ja Turkin kanssa osana Euroopan palotorjuntaliittojen yhteisjärjestön CFPA Europen toimintaa.

Ohjeistukseen liittyvän työn taustalla on alustatalouden uudet ilmiöt, jotka näkyvät myös muualla Euroopassa ja aiheuttavat huolta turvallisuudesta. Tavoitteena on tuottaa selkeä ohjeistus ja tarkistuslista lyhytaikaista majoitusta tarjoavien käyttöön. Sen avulla vuokralle antaja varmistaa paloturvallisuuteen liittyvien perusasioiden toteutumisen. Tämä on myös turvallisuussuosituslistalla, jonka Onnettomuustutkintakeskus julkaisi kolmen lapsen kuolemaan johtaneen, Levillä tapahtuneen mökkipalon onnettomuustutkinnan valmistuttua.

Paloturvallisuuden perusasioita ovat riittävä määrä toimivia palovaroittimia, käytettävissä olevat alkusammutusvälineet, kuten käsisammutin ja sammutuspeite, sekä hätätilanteessa poistumisen varmistaminen sillä, että tiloista pääsee ulos asti ilman avainta ja varateiksi merkityt tai tarkoitetut ikkunat ovat esteettä avattavissa.

Myös tulisijojen ja sähkölaitteiden käyttöohjeet ovat tärkeitä. Yöpyjien tiedot ja taidot voivat olla hyvin erilaisia. Lähtökohtana ei voi olla, että kyllähän ihmiset osaavat takkaa käyttää. Paloturvallisuuteen vaikuttaa myös majoittujien määrä. Ongelmia syntyy, jos pieneen asuntoon ahtautuu 10–20 henkeä.

Vuokramökki- tai Airbnb-asumisessa merkittävää on sekin, miten asiakkaat eli vuokraajat suhtautuvat vuokraamiensa asuntojen paloturvallisuuteen. Onko se heille yhdentekevää vai vaativatko he, että paloturvallisuusasiat ovat kunnossa.

– Kun olet asiakas, turvallisuus on entistä enemmän sinunkin vastuullasi, sanoo SPEKin johtava asiantuntija Kari Telaranta.

– Voit kysyä vuokralle antajalta, millaiset turvallisuusjärjestelyt asunnossa on. Ja jos kiinteistöön on laadittu pelastussuunnitelma, miten siitä tiedotetaan ja millaiset turvallisuusohjeet on ylipäänsä laadittu. Kun vertaa hotelleihin, siellähän on turvallisuusohjeet huoneen ovessa.

– Lisäksi voit kysyä, onko palovaroittimia ja ovatko ne toimintakunnossa tai miten hätäpoistuminen on järjestetty. Hyviä kysymyksiä on myös, löytyykö käsisammutin ja sammutuspeite tai miten tulisijoja ja sähkölaitteita käytetään turvallisesti, Telaranta jatkaa.

Vaikka vastuu paloturvallisuuteen liittyvistä järjestelyistä on vuokrattavan asunnon haltijalla, on paloturvallisuutta vaativalla asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa vuokraamansa asunnon turvallisuuteen.

Paloturvallisuusohjeet ja tarkistuslista valmistuvat vuonna 2020.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Kari Telaranta, 044 736 5776

Onnettomuustutkintakeskuksen tiedote:

https://turvallisuustutkinta.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/11/vuokramokkienpaloturvallisuudessaonparannettavaa-onnettomuustutkintakolmenlapsenkuolemaanjohtaneestamokkipalostakittilanlevilla12.4.2019onvalmis..html

Lue myös