Uutiset

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön valtuusto on vahvistanut järjestön uuden strategian. Strategia nostaa osaamisen olennaiseksi turvallisuuselementiksi yhteiskunnassa. Osaavat ihmiset ja yhteisöt ovat ratkaisevia, kun halutaan varmistaa turvallinen ja fiksu toiminta paloturvallisuudessa, varautumisessa ja väestönsuojelussa.

Ihmisten ja yhteisöjen turvallisuusosaaminen vahvistaa kriisinkestävyyttä.

SPEKin uusi strategia nostaa esille yhteiskunnan turvallisuusilmiöt, paloturvallisuuden parantamisen, varautumisen ja väestönsuojelun kehittämisen, osaavat ihmiset ja yhteisöt sekä palokuntien tulevaisuuden turvaamisen. Valtuusto vahvisti strategian toukokuun kokouksessaan vuosiksi 2024–2028.

Järjestön päivitettynä missiona on vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen turvallisuustahtoa ja -osaamista muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

– Kaikki lähtee ihmisistä ja ihmisten osaamisesta. Vaikka tekniikka ja materiaalinen puoli olisivat kunnossa, se ei riitä. Suomen turvallisuustilanteen kiristymisen myötä on entistä suurempi tarve varmistaa, että ihmisillä on omaa osaamista. Vahva varautumis- ja turvallisuusosaaminen rakentaa Suomen kriisinkestävyyttä, SPEKin valtuuston puheenjohtaja Paula Risikko sanoo.

Osaamisen kehittäminen näkyy myös palokuntatoiminnan tukemisessa. SPEK tukee palokuntia lisäämään väestön kyvykkyyttä tulipaloissa ja onnettomuuksissa toimimisessa sekä tuottaa keinoja ja välineitä palokuntien toiminnan ja henkilöstön kehittämiseksi.

Osaaminen lisää turvallisuusmyönteistä asennetta

Uudessa strategiassa osaaminen painottuu neljään osioon: Tunnistamme osaamistarpeita aktiivisesti yhteiskunnan turvallisuusilmiöistä. Lujitamme ihmisten ja yhteisöjen varautumista, turvallisuusosaamista ja kriisinkestävyyttä. Kehitämme koulutuksissamme hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Vahvistamme lasten ja nuorten turvallisuuskasvatusta.

– Kyse ei ole vain taidoista vaan myös tahdosta. Osaamisen lisääminen vahvistaa asennetta, jossa turvallisuusasiat ovat tärkeitä, turvallisuutta muistetaan miettiä ajoissa ja epäkohdille uskalletaan tehdä jotakin. On erityisen tärkeää juurruttaa tällainen asenne jo lapsuudessa ja nuoruudessa, Risikko toteaa.

SPEK tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden oppia turvallisuudesta yläkoululaisten NouHätä!-pelastustaitokampanjan sekä alakoululaisten Palojärki-opetusmateriaalin avulla. Koulut ja pelastuslaitokset ovat olennaisia materiaalin laajassa käyttöönotossa.

Jos viranomaisten resurssit keskittyvät kriisiin, ihmisten oma osaaminen korostuu

Suomalaisessa kokonaisturvallisuusmallissa korostuu yhteistyö viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten kesken.

Kansalaisten turvallisuustahtoa tarvitaan laajemminkin yhteiskunnassa, jos maassa koetaan esimerkiksi pidempiaikaisia tai samanaikaisia häiriötilanteita. Viranomaisten resurssit keskittyvät tällaisissa tilanteissa asian hoitamiseen ja ihmisten osaamisen tila korostuu.

SPEKin visio on, että Suomi on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta.

– Suomen uhkakuvat ovat viime aikoina päivittyneet ja saatamme nykytilanteessa kohdata uusia haasteita. Ihmisten turvallisuudentunnetta lisää se, kun he tietävät osaavansa toimia niin, että he selviävät yhdessä monista tilanteista, Risikko sanoo.

Olemme varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja palokuntatoiminnan asiantuntija. SPEKin visio: Suomi on turvallinen ja kriisinkestävä yhteiskunta.

Lue myös