FRIVILLIGA INOM RÄDDNINGSBRANSCHEN

Pelastusalan toimijoita alan asuissa, mm. ensihoitaja, palomies, sukeltaja, kuvassa myös koira.

Frivilliga är till stor hjälp

Ett stort antal frivilliga verkar inom räddningsbranschen. De hjälper till med att söka, rädda och skydda olycksoffer och andra nödställda. Räddningstjänstorganisationerna vägleder, utvecklar och stöder frivilligverksamheten. De räddningstjänstorganisationer som upprätthåller de mänskliga eller materiella resurserna som står till förfogande vid utryckningar kallas beredskapsorganisationer.

Vi är en viktig resurs för samhället.

Brandkårerna betjänar hela Finland

Brandkårerna betjänar hela Finland, även i glesbygden. Brandkårerna och brandkåristerna är med och säkrar samhällstryggheten. FBK och kontraktsbrandkårerna gör ett betydande arbete för den lokala säkerhetskulturen, olycksförebyggande åtgärder och för att minska olycksskador.

Vi är alla utbildade frivilliga och bistår myndigheterna i olika räddningsuppgifter.

Flygräddare hjälper myndigheterna

Finlands Flygräddningsällskap rf (SLPS) stöder myndigheterna i räddningsarbetetgenom frivilliga flygräddningsinsatser. SLPS leder räddnings- och brandoperationer och utbildar besättningar för att hjälpa polisen vid personalsökningar, samt för att genomföra brandbevakningsflygningar och svara för ledningsflygplanen vid släckning av skogsbränder.

Räddningshundar söker efter försvunna

Räddningshundar och deras instruktörer utbildas i att söka efter försvunna personer, för att bistå myndigheterna i olika krävande situationer. Räddningshundarna utbildas för både sök- och efterarbete. Både Finlands Räddningshundsförbund och tjänstehundsförbundet Suomen Palveluskoiraliitto utvecklar räddningshundsverksamheten och främjar användningen av hundar i räddnings- och sökuppgifter.

SPEK:s guider, Räddningsinstitutets publikationer, fickguiden för akutvård, FBK-märken och ett brett urval av säkerhetsmaterial finns att köpa i vår webbutik.