Uutiset

Uudenmaan alakoulut saavat ensi vuonna käyttöönsä uutta oppiaineistoa, jolla lisätään ensi- ja toisluokkalaisten paloturvallisuusosaamista. Tavoitteena on ehkäistä kotien tulipaloja ja parantaa pienten koululaisten valmiutta toimia palotilanteessa oikein. Hankkeen toteuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, ja sen rahoittavat lahjoituksellaan LähiTapiola Uusimaa ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö.

– Useat alakouluikäiset lapset viettävät osan iltapäivästä yksin kotona, SPEKin turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila sanoo.

– Tulipalosta pelastautumisen ja tulipalon ehkäisemisen tulisi olla kaikkien kotona yksin aikaa viettävien perustaitoja, myös lasten. Siksi asiaa kannattaa opettaa alakouluikäisille, jotka ovat ikänsä puolesta vastaanottavaisia paloturvallisuuskysymyksiä koskevalle opetukselle, Hassila toteaa.

Alakoulujen turvallisuuskasvatus on opetussuunnitelmassa osa laaja-alaisen osaamisen kokonaisuutta, jota sovelletaan kouluissa hajautetusti osana eri oppiaineiden opetusta ja jossa painotetaan tällä hetkellä erityisesti liikennekasvatusta ja teknologiaa. Paloturvallisuus ei nykyisellään sisälly riittävästi koulujen turvallisuusopetukseen.

Alakouluille tuotetaan SPEKin hankkeessa valmiita oppituntipohjia ja -materiaaleja opettajien käyttöön. Lisäksi pienet oppilaat ja heidän perheensä saavat myös kotiin sopivaa aineistoa, esimerkiksi suosituksia ohjeista ja rajoituksista, joita vanhemmat voivat antaa lapsille. Tavoitteena on, että oppilaat ja heidän perheensäkin osaavat ehkäistä kotien tulipaloja ja toimia turvallisesti. Materiaali valmistuu vuoden 2022 aikana.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on varautumisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastusalan asiantuntijajärjestö. Turvallisuusviestintä ja -koulutus ovat tärkeä osa järjestön toimintaa. SPEK on jo 25 vuotta toteuttanut ennaltaehkäisevää paloturvallisuuskasvatusta peruskoulujen 8.-luokkalaisten parissa, ja NouHätä!- turvallisuuskampanja on suurin yhdelle ikäluokalle suunnattu kampanja peruskouluissa.

Lue myös