Tulityötoimikunta

Tulityötoimikunta

Puheenjohtaja

Palo- ja suojelupäällikkö Mikko Parikka
Stora Enso Oyj

Jäsenet

Vakuutusyhtiöiden edustajat:

Vakuutustutkija Jyrki Eskola
IF

Senior Underwriter Jari Siljoranta
Pohjola Vakuutus Oy

Kattoliiton edustaja:

Hankintajohtaja Janne Papula
Nordic Waterproofing Oy

Suomen Palopäällystöliiton edustaja:

Opettaja Kari Hakala
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Rakennusliiton edustaja:

Pääluottamusmies Timo Karttunen
KerabitPro Oy

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön edustaja:

Varapuheenjohtaja
Johtaja Mika Gröndahl

Esittelijä, sihteeri
Kehittämispäällikkö Heli Hätönen

Puheenjohtaja Parikka toimii Suomen Palopäällystöliiton edustajana.