Uutiset

Ilmastonmuutos ja kriisinkestävyys ovat teemoja, joiden myötä varautuminen on saanut uusia merkityksiä yhteiskunnassa, pelastusalalla ja kodeissakin. Esimerkiksi lisääntyneet hellejaksot, rankkasateet ja myrskyt asettavat yhä suurempia vaatimuksia varautumiselle ja pelastustoiminnalle. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Varautumisseminaarissa 3.12.2019 tätä aihepiiriä tarkastellaan niin kansallisesta kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta. Seuraa Varautumisseminaaria verkossa.

Ilmastonmuutos on globaali uhka ja vaatii koko kansainvälisen yhteisön toimia. YK pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan ilmastonmuutokseen olennaisesti liittyvien katastrofiriskien vähentämiseen. Myös Euroopan unioni on nostanut ilmastonmuutoksen hillinnän yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen – vaikuttaahan ilmiö merkittävästi koko yhteiskuntaan.

Näkyvimpiä seurauksia ovat muun muassa lisääntyneet hellejaksot, tulvat, kuivat kaudet, kesä- ja talvimyrskyt – unohtamatta vielä kauaskantoisempia vaikutuksia, kuten esimerkiksi muuttoliikkeitä ja potentiaalisia pandemioita.

Pelastusala on ensimmäisenä vastaamassa näihin haasteisiin. Samalla jo niukkoja resursseja jaetaan yhä useammalle kohteelle. Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa pelastusalan näkökulmasta? Mitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi jo tehdään? Mihin tulisi varautua? Muun muassa näihin kysymyksiin Varautumisseminaarissa pureudutaan.

Tapahtumassa ovat puhumassa: ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori, United Nations Office for Disaster Risk Reduction eli UNDRR:n koordinaattori Elina Palm, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Suomen Ympäristökeskuksen biodiversiteetti- ja viestintäasiantuntija Riku Lumiaro, Finanssiala Ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Saara Lilja-Rothsten kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmästä ja asiantuntija Niina Ratilainen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:stä.

Varautumisseminaaria voit seurata verkossa
Verkkolähetykseen pääset seminaaripäivänä täältä:

https://www.spek.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Seminaarit/SPEK-LIVE-Varautumisseminaari

Lue myös