Uutiset

Liikenneonnettomuuspaikoilla tapahtuva kuvaaminen huolestuttaa pelastusalaa. Moni kuvaa ajattelemattomuuttaan, sillä kuvaaminen on nykypäivänä luonnollinen reaktio – tilanteessa kuin tilanteessa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on mukana pelastusalan toimijoiden yhteisessä Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanjassa. Sen tavoitteena on lisätä tietoa onnettomuuspaikkojen kuvaamisen ongelmallisuudesta.

Mies kuvaamassa onnettomuuspaikkaa, päällä teksti Kuvaa elämää, älä onnettomuuspaikkaa.

Ratissa kuvaaminen vaarantaa kuvaajan ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden, mutta myös pelastustyöntekijöiden hengen. Lisäonnettomuuksien riski kasvaa, jos keskittyminen on turvallisen ohittamisen sijaan kuvaamisessa. Kuvaaminen ajaessa on laissa kielletty.

Onnettomuuden uhrien yksityisyydensuoja vaarantuu, jos onnettomuuspaikalta leviää useiden ottamia kuvia. Kuvaamista pyritään rajoittamaan pelastushenkilöstön toimesta kuvausesteillä. Kuvaamisen rajoittamiseen kuluva kallisarvoinen aika on pois pelastustoiminnan resursseista, ja minuutit ovat usein elintärkeitä onnettomuuden uhreille.

Jos onnettomuuspaikalle osuu ensimmäisenä, jokaisen velvollisuus on pysähtyä, auttaa ja hälyttää lisäapua – ei ajaa ohi kuvaten. Jos apu on jo paikalla, tulee onnettomuuspaikka ohittaa turvallisesti ja noudattaa paikalla olevan viranomaisen ohjeita.

Myös vapaaehtoiset pelastavat liikenneonnettomuuksien uhreja

Tieliikenneonnettomuuksissa toimii koko pelastushenkilöstö: Niin päätoimiset, sivutoimiset kuin vapaaehtoiset palokuntalaisetkin.

– Liikenneonnettomuuksiin hälytetään aina lähin ja tarkoituksenmukainen yksikkö. Harvaan asutuilla alueilla lähin yksikkö on poikkeuksetta sopimuspalokunta, kertoo SPEKin kehittämispäällikkö Markku Savolainen.

Onnettomuudessa toimii usein useita yksiköitä eri tehtävissä. Osa hoitaa pelastustehtäviä, osa potilaiden irrottamista autosta ja osa esimerkiksi liikenteenohjaamista ennen poliisin paikalletuloa. Kuvaaminen voi johtaa vaarallisiin peräänajoihin, mikä asettaa pelastushenkilöstön vaaralle alttiiksi.

Tiellä liikkuvaa pelastushenkilökuntaa suojataan välillä suoja-autoilla. Sopimuspalokunnilla näitä suoja-autoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole. Kun hälytysajoneuvon valot vilkkuvat onnettomuuspaikalla, on kuvaaminen syytä jättää pois ja laskea nopeutta.

Neljä viidestä pelastustyöntekijästä on kokenut onnettomuuden kuvaamisen haittaavan pelastustoimintaa

Liikenneonnettomuuspaikoilla tapahtuva kuvaaminen huolestuttaa erityisesti onnettomuuspaikoilla toimivaa henkilöstöä. Neljä viidestä pelastustyöntekijästä kokee, että kuvaaminen on joskus häirinnyt tehtävän suorittamista. Tämä selviää pelastusalan opinnäytetyötä varten vuonna 2020 tehdystä kyselytutkimuksesta.

Niin ikään neljä viidestä kokee onnettomuuden uhrin yksityisyydensuojan vaarantuneen kuvaamisen takia, ja 75 prosenttia vastaajista onkin tehnyt toimenpiteitä uhrin yksityisyydensuojan suojelemiseksi. Kuvaamisen rajoittaminen ja uhrin yksityisyyden suojeleminen esimerkiksi näkösuojien avulla vie vastaajien mukaan aikaa pelastus- ja auttamistoimilta.

Yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kuvaamista onnettomuuspaikoilla pitäisi pystyä rajoittamaan. Kyselyssä vastaajat kantoivat erityistä huolta siitä, että ohi ajavien autojen kuskit eivät keskity muuhun liikenteeseen, vaan yrittävät saada kuvaa onnettomuuspaikkaa ohittaessaan.

Lue myös