Uutiset

Alaikäisten sytyttämät tulipalot Espoossa ovat herättäneet huomiota julkisuudessa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntija antaa ohjeita siitä, miten vanhemmat voivat puhua lasten ja nuorten kanssa tulipaloista ja niihin liittyvistä riskeistä. Vanhempien on hyvä tietää lasten korvausvelvollisuudesta. Kouluissa asiaa voidaan käsitellä SPEKin materiaalien avulla.

Henkilö kuvaa puhelimen kameralla suurta tulipaloa.

– Lapsen tai nuoren voi olla vaikea ymmärtää, miten helposti tulipalo syttyy ja leviää laajalle. Jo yksi kipinä tai pieni liekki voi saada aikaan ison tulipalon, josta voi olla vaaraa itselle ja muille. Pahimmissa tapauksissa joku voi kuolla tai lapsi joutua hyvin pitkäaikaiseen korvausvelvollisuuteen, SPEKin turvallisuusviestinnän asiantuntija Juha Hassila sanoo.

Vuonna 2022 syttyi yli 250 erilaista tulipaloa lasten tulenkäsittelyn seurauksena muun muassa maastossa, rakennuksissa ja roskiksissa pelastustoimen tilastojen mukaan. Lapset ja nuoret pitäisi saada ymmärtämään tulen vaarallisuus ja heitä pitäisi opettaa käsittelemään tulta oikein.

– Vanhemman kannattaa keskustella aiheesta lasten ja nuorten kanssa rauhallisesti, heidän kysymyksiään kuunnellen. Aihe voi jännittää ja herättää lapsessa huolta. Vanhemman kannattaa myös kysyä lapselta, mitä lapselle kuuluu ja mistä hän haluaisi jutella, Hassila kannustaa.

Nuoret eivät välttämättä rohkene soittaa hätänumeroon

Tulipalo leviää nopeasti ja hätänumeroon soittamisessa ei saa viivytellä. Turun hätäkeskuksen ylipäivystäjä kertoi aiemmin keväällä julkisuudessa, että erityisesti nuoret soittavat hätänumeroon liian harvoin tai liian myöhään.

– Lapsille ja nuorille kannattaa opettaa, että hätänumeroon 112 soitetaan aina, jos näkee tulipalon alun. Myös silloin, jos sytyttäjänä on lapsi itse tai kaverit. Lapselle on hyvä kertoa, että vanhempi ei suutu siitä, että lapsi uskaltaa kertoa asiasta, Hassila sanoo.

Lapset ja nuoret eivät ole yhtä tottuneita käyttämään puhelinta soittamiseen kuin vanhempansa. Rohkaisua hätänumeroon soittamiseen saatetaan siis tarvita.

Lapsi voi olla korvausvelvollinen, vaikka ei olisikaan rikosvastuussa

Myös lapsi voi olla korvausvastuussa, jos hän sytyttää tulipalon, vaikka ei olisikaan vielä rikosvastuussa. Lapsi voi olla korvausvelvollinen myös silloin, jos hän on mukana porukassa eikä soita hätänumeroon 112 tai kerro asiasta heti aikuiselle.

Paloturvallisuutta ja turvallisuusasennetta voi kouluissa opettaa lapsille SPEKin maksuttomien Palojärki- ja NouHätä!-materiaalien avulla. Myös kotona vanhemmat ja lapset voivat katsoa Palojärjen ja NouHädän paloturvallisuusvideoita yhdessä ja keskustella turvallisesta tulen käytöstä ja hätätilanteissa toimimisesta.

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu vuosittain noin 75 prosenttia kahdeksasluokkalaisista. Kampanjassa opitaan paloturvallisuutta ja hätätilanteissa toimimista.

Lue myös