Uutiset

Jo kymmenissä palokunnissa on vapaaehtoisena tai töissä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. Tämä käy ilmi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön syksyllä 2019 toteuttamasta kyselystä, joka toteutetaan nyt uudestaan. Kysely on tehty vakinaisille palokunnille, sopimuspalokunnille ja sellaisille palokuntayhdistyksille, joilla ei ole sopimusta pelastuslaitoksen kanssa. Kyselyyn toivotaan vastauksia 15. marraskuuta 2020 mennessä.

– Kun aloitimme viime vuonna projektin, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajia mukaan palokuntatoimintaan, huomasimme, että aiheesta ei löytynyt tutkimustietoa, joten emme tienneet, kuinka monessa palokunnassa on jo maahanmuuttajia, kertoo projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen.

– Viime syksynä keräsimme ensimmäistä kertaa tietoa maahanmuuttajista palokunnissa ja saimme vastauksen 185 palokunnalta. Vastanneista palokunnista 35 kertoi, että heillä oli toiminnassa mukana maahanmuuttajia, Mattila-Nousiainen jatkaa.

– Tulokset olivat sikäli ilahduttavaa luettavaa, että mukana oli sekä naisia että miehiä, ja heistä suuri osa oli sitoutunut palokuntatoimintaan pitkäjänteisesti. Erityisesti entisen Neuvostoliiton maista ja Baltian alueelta tulleita palokuntalaisia oli useita.

Kysely on myös hyvä muistutus!

– Tietenkin meitä kiinnostaa, olemmeko saaneet projektimme avulla uusia maahanmuuttajia löytämään palokuntatoiminnan, mutta kyllä tämän kyselyn lähettäminen toimii myös muistutuksena. Joillain paikkakunnilla ei kerta kaikkiaan ole muistettu, että heillähän olisi siellä muualta muuttaneita opiskelijoita tai työssäkäyviä aikuisia, joille palokuntatoiminta voisi olla hyvin mieluista.

Palokunnille suunnattu kysely on auki 15.11.2020 asti

Suomen Pelastusalojen Keskusjärjestössä on käynnissä Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille (OTE-M) -hanke. Hanke toteutetaan vuosina 2019–2021, ja rahoittajina toimivat STEA ja Palosuojelun Edistämissäätiö.

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten ihmisten turvallisuusosaamisen parantaminen sekä kotoutuminen ja suomalaiseen turvallisuuskulttuuriin perehdyttäminen.

Hankkeessa olemme edistäneet maahanmuuttajaväestön suomen kielen osaamista ja yhteistyötä palokuntien ja maahanmuuttajien sekä maahanmuuttajaorganisaatioiden välillä.

Lue myös